Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

O nás v médiích

AHOY! GLASS ART V CENTRU PRAHY

Prosperita Madam Business, 31. 8. 2016.

Díla studentů z ateliéru Skla Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) budou k vidění v galerii Českých center v Rytířské ulici. Více než třicet originálních skleněných plastik má být vystaveno od 2. do 24. září 2016 v hlavním sále. Další „skleněná" výstava, kterou Česká centra organizují ve svých prostorách, přiblíží krásu umění i pohled mladých sklářů na vývoj tradičního řemesla.

UMĚNÍ SKLA NATŘIKRÁT

Tři na sebe volně navazující přehlídky s názvem AHOY! se od září do prosince představují v Praze a Jablonci nad Nisou. První část přináší tvorbu studentů a absolventů ateliéru skla UJEP vedeného Iljou Bílkem. Originály typické svou kreativitou i hravostí budou vystaveny od 2. 9. do 24. 9. 2016 v galerii Českých center v Rytířské. Druhá část věnovaná designu skla, se uskuteční hned na dvou místech, a to v pražské galerii Glassimo 
(16. 9. - 31. 12. 2016) a v Galerii N v Jablonci nad Nisou (12. 10. - 4. 11. 2016).

Ambicí přehlídky rozdělené do několika expozic je představit umění studentů. Vystavené exponáty mají plošný i prostorový charakter. Studenti se seznamují se základními výtvarnými principy prostřednictvím konkrétního uspořádání vzájemných vztahů elementů výtvarného díla. Na základě výtvarných zkušeností a dostupných prostředků, jaké nabízí současná společnost, autoři čerpají ze znalostí tradičního řemeslného zpracování skleněného materiálu a propojují jej s nejnovějšími technologiemi, používanými při výrobě. Vytvářejí sochařské objekty z taveného skla (Daniel Kinský), nechávají je v surové podobě se stopami procesu výroby (Štěpánka Fejfarová), případně sklo kombinují s kontrastními materiály (Luba Bakičová). Hledání vlastních uměleckých principů často provází experimenty a v některých případech autoři sklo zcela opouští. Aby vyjádřili své myšlenky, uchylují se k novým médiím (Martin Opl) či k formám akčního umění (Šárka Vačkářová) a objevují nové polohy skleněné hmoty, zasazené do překvapujících kontextů.

DÍKY ČESKÝM CENTRŮM FENOMÉN

Výstavy zaměřené na fenomén „české sklo a český design" zapadají do celkové koncepce Českých center. Poslední dobou se organizace čím dál tím více zaměřuje na podporu kulturních a kreativních průmyslů. Konkrétně pomoc sklářskému průmyslu patří 
k programovým prioritám Českých center. Od začátku letošního roku se uskutečnila řada prestižních přehlídek v zahraničí z oblasti designu, které se neobešly bez českého zastoupení, například International Fashion Showcase ve Velké Británii, Milano Design Week v Itálii, Řez/Incision na Schmuck v Mnichově. Každý rok uskuteční Česká centra v celém světě stovky akcí, které propagují a posilují dobré jméno naší země za hranicemi. Výstavní prostory v Rytířské ulici hostily již řadu výstav připravených pro zahraniční prezentace. K nejzásadnějším úspěchům patří výstava o českém skle Brilliant by Design a HandMade Dreams o české bižuterii.

Informace o výstavě: 
AHOY! GLASS ART

Místo konání: České centrum Praha
Termín: 2.- 24. 9. 2016

Organizátoři: Česká centra, 
Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Koncepce: Soňa Dermeková, Martin Opl, Dana Zikmundová
Grafika: Martin Opl

...............................................................................................................................................................................
Otevírací doba:
PO-PÁ 11-18
SO 11-17
VSTUP VOLNÝ
www.czechcentres.cz 
www.glassusti.com
www.fud.ujep.cz

ČESKÁ CENTRA

Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí ČR pro propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména české kulturní a kreativní průmysly a zaměřují se také na oblast vědy, výzkumu a inovací. Síť českých center působí ve 22 velkoměstech na třech kontinentech. V loňském roce uspořádala Česká centra více než 2 300 akcí (výstav, veletrhů, přednášek a prezentací) a oslovila téměř 2,5 mil. návštěvníků. Z toho více než 300 uskutečněných akcí patří do kategorie „výtvarné umění". 
Od července 2016 je generálním ředitelem Jan Závěšický.
Podle analýzy Economic ImpacT v roce 2015 přinesla 1 Kč vložená do činnosti ČC v zahraničí dalších 2,84 Kč externích zdrojů a partnerství. Každou korunou vloženou do propagace ČC získala ČR celkově 3,84 Kč pro propagaci země.

 

---
Celý článek naleznete zde.