Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

O nás v médiích

Až se čas objektu zbortí vlastní vahou… Volná tvorba studentů sklářského ateliéru z Ústí nad Labem

Český rozhlas - Vltava, 5. 9. 2016.

V tradici propagace českého skla a designu pokračuje přehlídka nazvaná AHOY! Glass art, která v galerii Českého centra v Rytířské ulici v Praze představuje hravé a kreativní práce studentů ateliéru Sklo Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

Výstavu si můžete prohlédnout do 24. září. Její druhá část, věnovaná designu skla, bude otevřena od 16. září do konce roku v pražské galerii Glassimo, a třetí od 12. října v Galerii N v Jablonci nad Nisou.

Ateliér od roku 1996 vede sklářský výtvarník Ilja Bílek, žák světoznámého skláře, profesora Stanislava Libenského. O jeho svébytnosti a charakteru říká: „Já bych ho charakterizoval na základě ostatních sklářských ateliéru, poněvadž ony se formovaly v průběhu času, tak jak postupně vznikaly v 90. letech minulého století. Tento vznikl jako druhý sklářský ateliér, který vznikl. Tehdy ještě žil pan profesor Kopecký, který působil v Praze na Umprum. My jsme v podstatě přijali jeho model a rozvíjeli ho nějakým současným způsobem. Na tomto modelu jsme setrvali, i když na Umprum se situace trochu pozměnila. Po odchodu prof. Kopeckého se věnoval více designu, takže se vlastně uvolnili ruce nám a my jsme mohli rozvíjet koncepci volného umění a designu jaksi souběžně.“ Další sklářský ateliér, ve Zlíně, charakterizuje Ilja Bílek jeho příklonem ke konceptu a konceptuálnějšímu řešení výtvarného profilu.

AHOY! Glass art (Luba Bakičová)

Foto: České centrum Praha

„Metodika výuky ve sklářském ateliéru vede studenty k tomu, aby se nespokojili s přebíráním osvědčených prostředků sklářského výtvarnictví, ale nacházeli svou vlastní cestu." Zbyněk Sedláček

Naučit studenty „něco dělat“

O své učební metodě Ilja Bílek s úsměvem podotýká, že důležité je dát studentům prostor pro to „něco dělat“: „Já se snažím vytvořit podmínky, aby si našli vlastní cestou. Snažíme se je neomezovat, nemáme žádná zadání, ale očekáváme, že každý z posluchačů je natolik svým autorem, že si najde ten svůj program sám. My jenom usnadňujeme cestu, aby to probíhalo rychle a smysluplně.“


AHOY! Glass art (Ilja Bílek)
Foto: České centrum Praha
---
Celý článek naleznete zde.
Autor: Karel Oujezdský, Milena M. Marešová