Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

O nás v médiích

Bezdomovci bez cenzury

Kultura21.cz, 2. 12. 2016.

Výstava fotografií s názvem Bezdomovci bez cenzury, s podtitulem 25 let bereme bezdomovce, jací jsou, je k vidění v galerii Českého centra Praha do 30. prosince 2016.

Výstava představuje fotografie z prostředí života bezdomovců a jejich vlastní postřehy formou vzkazů. Autory fotografií jsou Jan Přerovský a Martin Pokora. Fotograf Jan Přerovský fotil bezdomovce, kteří využívají služby Naděje. Martin Pokora vytvořil soubor fotografií z míst, kde bezdomovci přežívají. Přerovský klade ve fotografování důraz na detail, který má vystihnout celkový pocit; jde mu o nadčasovost a zachycení člověka v jeho prostředí netypickým způsobem. V této linii vytvořil i příběhy středisek Naděje v Praze. Martin Pokora se ve svých fotografiích zaměřuje na člověka, snaží se zachytit atmosféru a náladu. Tak také vznikla série snímků lidí bez domova v terénu, projekt, během jehož realizace úzce spolupracoval s terénními pracovníky Naděje. Motivací k fotografování je snaha po sobě něco zanechat. Spoluorganizátorem výstavy je České centrum a nadace Naděje.                                                      

bezdomovci bez cenzury

Bezdomovci jsou problémem hlavně velkých měst. Bezdomovectví je většinou, spolu s dalšími negativním faktory, doprovázeno sociální izolovaností a psychickým strádáním. Mezi hlavní příčiny bezdomovectví často patří nezaměstnanost, nekonkurenceschopnost na trhu práce, dluhová past a s tím související absence finančně dostupného bydlení. Dalšími příčinami mohou být domácí násilí, psychiatrická diagnóza (často alkoholismus, toxikomanie, maniodepresivita, schizofrenie), nebo porucha chování (emoční labilita). Tyto příčiny většinou bezdomovcům brání vrátit se k běžnému životu.

Místo konání: České centrum, Rytířská 31, Praha 1

Termín konání: 2.12.2016 - 30.12.2016

 

---
Celý článek naleznete zde.