Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

O nás v médiích

Císař na čtyřech trůnech - Česká centra a Karel IV.

Článek o výstavě v Českém centru Praha představující Karla IV. nejen jako cílevědomého politika, ale i jako obyčejného člověka. Scena.cz, 26. 4. 2016.

Do rozsáhlého souboru aktivit konaných v souvislosti s letošním 700stým výročím narození Karla IV. se zapojují i Česká centra putovní výstavou uskutečněnou ve spolupráci s Národní galerií. Panelová výstava "Císař na čtyřech trůnech" v Českém centru Praha má celkem 14 textových oddílů (s odkazem na čtrnáct zastavení Křížové cesty) a jeden úvodní panel s motivem císaře Karla IV. ukládajícího svatý ostatek do relikviáře na císařském hradě Karlštejně. 

Císař Karel se jako hluboce věřící člověk hlásil k židovsko-antické tradici evropské civilizace. A stejně tak má putovní výstava vyjádřit vztah současné České republiky k významu Karla IV. jako vladaře evropského formátu. Historický vztah českých zemí jako nedílné součásti evropské politiky je protkán základními prvky evropské kultury, která je bezesporu postavena na hodnotách, jež vyznával Karel IV. ‒ na křesťanství a humanismu.

Výstava představuje Karla IV. nejen jako cílevědomého politika, ale i jako obyčejného člověka, který má běžné starosti dnešních lidí (bojí se o osud svých dětí – snaží se jim zajistit budoucnost, trpí nemocemi, užívá si života atp.) A jako každý člověk má také dané povahové rysy, které mu někdy pomohou životní situaci vyřešit, někdy mu ji naopak zkomplikují. Každopádně Karel IV. je historická osobnost, která vidí svět kolem sebe v širším kontextu a svou víru a vzdělání využívá k naplnění vlastních státně-dynastických koncepcí.

Nezávisle na výstavě Česká centra v zahraničí připravila rozsáhlý atraktivní doprovodný program sestávající z besed, přednášek s odborníky nebo kulatých stolů. S logem oslav mimořádně významného historického výročí se díky Českým centrům budou setkávat návštěvníci v celém světě.

„Výročí narození Karla IV., význačné postavy českých a evropských dějin, je zařazené mezi světová výročí UNESCO“, sdělil Zdeněk Lyčka, pověřený řízením Českých center. „Prostřednictvím rozmanitého programu v zahraničních českých centrech přiblížíme dopad Karlova působení na současnou českou a evropskou společnost, dalšími tématy, kterým se hodláme věnovat jsou například umění a vzdělanost.“ Součástí programu budou podle Zdeňka Lyčky nejen aktivity pro širokou veřejnost, ale připravuje se také odborný program zaměřený na zahraniční politiku Karla IV. Unikátní prezentace jednoho z nejvýznamnějších českých panovníků patří k hlavní programové ose Českých center pro rok 2016.

Panelová výstava "Císař na čtyřech trůnech" bude k vidění ve dnech 20. až 30. dubna 2016 nejprve v Českém centru v Rytířské ulici v Praze a pak se přesune do zahraničních destinací.

---
Celý článek naleznete zde.
Autor: HelKo