Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

O nás v médiích

Císař na čtyřech trůnech: životní pouť Karla IV. ve 14 zastaveních

Kultura21.cz, 14. 4. 2016.

Rok 2016 se ponese v duchu Karla IV., od jehož narození uplyne 14. května 700 let.  Kulturní, akademické a vědecké instituce připravují široké spektrum aktivit od tematických výstav a programů, vztahujících se k osobnosti císaře. Panelová výstava v Českém centru Praha bude otevřená od 20. do 30. 4. 2016.

Česká centra jsou partnery události. Podílí se na prezentaci panelové části výstavy. Výstava v Českém centru Praha má celkem 14 textových panelů (s odkazem na čtrnáct zastavení Křížové cesty) a jeden úvodní panel s motivem císaře Karla IV. ukládajícího svatý ostatek do relikviáře na císařském hradě Karlštejně.

Císař Karel se jako hluboce věřící člověk hlásil k tradicím evropské civilizace. Stejně tak má putovní výstava vyjádřit vztah současné České republiky k významu Karla IV. jako vladaře evropského formátu. Historický vztah českých zemí jako nedílné součásti evropské politiky je protkán základními prvky evropské kultury, která je bezesporu postavena na hodnotách, jež vyznával Karel IV. ‒ na křesťanství a humanismu.

Výstava představuje Karla IV. nejen jako cílevědomého politika, ale i jako obyčejného člověka, který má běžné starosti dnešních lidí (bojí se o osud svých dětí – snaží se jim zajistit budoucnost, trpí nemocemi, užívá si života atp.) A jako každý člověk má také dané povahové rysy, které mu někdy pomohou životní situaci vyřešit, někdy mu ji naopak zkomplikují. Každopádně Karel IV. je historická osobnost, která vidí svět kolem sebe v širším kontextu a svou víru a vzdělání využívá k naplnění vlastních státně-dynastických koncepcí.

Informace o panelové výstavě: Koncepce: Jiří Fajt, texty Milan Rudik, Jan Royt a Jiří Fajt, koordinace a realizace: Milan Rudik.

Nezávisle na výstavě Česká centra v zahraničí připravila rozsáhlý doprovodný program, sestávající z besed, přednášek s odborníky, nebo kulatých stolů. S logem oslav mimořádně významného historického výročí se díky Českým centrům budou setkávat návštěvníci v celém světě. Výročí narození Karla IV., význačné postavy českých a evropských dějin, je zařazené mezi světová výročí UNESCO. Prostřednictvím rozmanitého programu v zahraničních českých centrech přiblíží Česká centra dopad Karlova působení na současnou českou a evropskou společnost, dalšími tématy, jako jsou například umění a vzdělanost. Součástí programu budou nejen aktivity pro širokou veřejnost, ale připravuje se také odborný program, zaměřený na zahraniční politiku Karla IV. Unikátní prezentace jednoho z nejvýznamnějších českých panovníků patří k hlavní programové ose Českých center pro rok 2016.

Česká centra prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli a posilují dobré jméno České republiky ve světě. Jsou příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí ČR zřízenou pro propagaci České republiky v zahraničí.

Místo konání: Česká centrum, Rytířská 31, Praha 1
Termín konání: Od: 20.4.2016 do: 30.4.2016

Organizátor: České centrum, www.czechcentres.cz 

---
Celý článek naleznete zde.
Autor článku: Ctibor Čejpa