Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

O nás v médiích

Dotýkejte se, prosím

Místní kultura, 16. 11. 2016.

PRAHA: Od 24. listopadu do 30. prosince bude v galerii Českého centra Praha k vidění a k "dotýkání" hmatová výstava sdružení Hapestetika, která se koná při příležitosti 25. výročí profesionálních služeb pro lidi se zrakovým postižením. Jejím cílem je zpřístupnit výtvarné umění lidem se zrakovým postižením, vidícím umožnit zážitek z hmatového vnímání výtvarného díla a autorům odkrýt další dimenzi jejich děl. Mottem výstav se stalo heslo „Dotýkejte se, prosím“, jako výraz odporu proti izolovanosti mezi lidmi navzájem i mezi lidmi a výtvarným uměním.

od 24.11.2016 do 30.12.2016

Výběr prací na hmatové výstavy není snadný. Je zde mnoho hledisek, zejména restaurátorských a konzervátorských, které je nutno vždy respektovat. „Na současné výstavě, v prostorách Českého centra v Rytířské ulici, se snažíme o žánrovou pestrost tak, aby v souboru byly obsaženy podobizny, figury, zvířecí motivy a pokud jde o abstraktní díla, aby přinášely zajímavou strukturu a materiály či možnost manipulace,“ uvedla za České centrum Praha Kateřina Jirková a dodala: „Žánry i období by měly být vyváženy tak, aby návštěvníci nebyli odrazeni přílišným množstvím náročných abstraktních děl, ani znuděni převahou snadno čitelných realistických prací.“

Výstavu Hapestetika pořádá Sdružení Hapestetika, z. s., které se tématu zpřístupňování výtvarného umění lidem se zrakovým postižením věnuje již od počátku 90. let. Uspořádalo několik výstav Hapestetika v Praze i v zahraničí. Pomáhá muzeím i galeriím s projekty zpřístupňování jejich sbírek zrakově postiženým. Své zkušenosti shrnulo v publikaci Dotýkejte se, prosím.

Více informací o výstavě na webových stránkách České centrum Praha: http://prague.czechcentres.cz/program/detail-akce/hapestetika/

Výstava je realizována díky finanční podpoře Nadačního fondu Mathilda a Nadace ČEZ. Sdružení Hapestetika děkuje Českému centru za bezplatné poskytnutí prostoru pro tuto výstavu a organizační podporu.


---
Celý článek naleznete zde.