Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

O nás v médiích

Hapestetika VI, aneb dotýkejte se, prosím

Design Cabinet CZ, 1. 12. 2016.

Hmatová výstava s názvem Hapestetika VI s podtitulem Dotýkejte se prosím pořádaná v galerii pražského Českéího centra, navazuje volně na předchozí výstavy Hapestetika (I – V).

Cílem těchto výstav je zpřístupnit výtvarné umění lidem se zrakovým postižením, vidícím umožnit zážitek z hmatového vnímání výtvarného díla a autorům odkrýt další dimenzi jejich děl. Výstavy jsou místem, kde se všichni zúčastnění k sobě přibližují. Mottem výstav se stalo heslo Dotýkejte se, prosím, jako výraz odporu proti izolovanosti mezi lidmi navzájem i mezi lidmi a výtvarným uměním. 

Na současné výstavě, připravené v prostoru Českého centra Praha Sdružením Hapestetika, z. s. je vidět snaha o výběr různorodých sochařských materiálů a o žánrovou pestrost tak, aby v souboru byly obsaženy podobizny nebo hlavy, figury, zvířecí motivy, a pokud jde o abstraktní díla, aby přinášely zajímavou strukturu či možnost manipulace. Žánry i období jsou vyváženy, aby návštěvníci nebyli odrazeni přílišným množstvím náročných abstraktních děl, ani znuděni převahou snadno čitelných realistických prací. Významnými autory vystaveného souboru 25 děl jsou Otto Gutfreund a Emil Filla, kteří reprezentují českou klasickou modernu a oba se zasloužili o velice brzké přijetí kubismu v Čechách. Ze současných autorů jsou zastoupeni například Kurt Gebauer, Vlasta Prachatická, Jiří Šuhájek, Jaroslav Róna, Krištof Kintera, Petr Nikl, Veronika Richterová a další. 

Popisky u jednotlivých exponátů jsou v černotisku i v Braillově písmu. K výstavě je vydána informativní brožurka o autorech s barevnými fotografiemi vystavených děl. Pro nevidomé je katalog v Braillově písmu. Své zážitky mohou návštěvníci napsat do pamětní knihy, nevidomí mají k dispozici Pichtův psací stroj. 

Výstavu pořádá Sdružení Hapestetika, z. s. ve spolupráci s Českým centrem Praha a Tyfloservisem, o. p. s. Výstava se koná u příležitosti 25. výročí založení Tyfloservisu, služby pro lidi se zrakovým postižením v České republice, která pomáhá nevidomým a slabozrakým lidem získat potřebnou míru samostatnosti. Cílem je, aby byli co nejméně závislí na pomoci druhých, aby se dovedli postarat o svou osobu, domácnost a o své blízké. Získané dovednosti v péči o sebe a domácnost mohou využít i v jiných oblastech života např. při vnímání výtvarného umění a přispívají tak k bohatšímu životu lidí se zrakovým postižením.
Činnost občanského spolku Sdružení Hapestetika spočívá zejména v pořádání hmatových výstav moderního umění u nás i v zahraničí a v konzultační a vzdělávací činnosti pro muzea, galerie a studenty pedagogických a uměleckých škol.

Výstava potrvá do 30. prosince 2016.

 

Vladimíra Sýkorová

www.hapestetika.cz

www.tyfloservis.cz

www.czechcentres.cz/prague

 

České centrum Praha, Rytířská 31, Praha 1

Otevřeno pondělí–pátek 11–18 hodin, sobota 11–17 hodin 

vstup volný


 

---
Celý článek naleznete zde.