Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

O nás v médiích

Karel IV. a Václav Havel – dvě slavná výročí

Článek k připravovaným vernisážím v Českém centru Praha. Parlamentní listy, 16. 4. 2016.

Česká centra si letos připomínají 700. výročí narození Karla IV. a nedožité osmdesátiny Václava Havla. Ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a zastupitelskými úřady připravila tematické putovní výstavy, které se právě představují v Praze.

 Karel IV. a Václav Havel – dvě slavná výročí

Expozice o slavném panovníkovi Císař na čtyřech trůnech je pro veřejnost otevřena ve dnech  20. – 30. 4. 2016, reminiscence Václav Havel / Politika a svědomí od 21. 4. – 7. 5. 2016. Na obou slavnostních vernisážích bude přítomen ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek.

KAPITOLY O KARLU IV.

Rok 2016 se nese v duchu Karla IV., od jehož narození uplyne 14. května 700 let. Česká centra v zahraničí připravila široké spektrum aktivit. Díky spolupráci s Národní galerií v Praze a Karlovou univerzitou vznikla výstava tematických panelů nazvaná Císař na čtyřech trůnech s podtitulem Životní pouť Karla IV. ve 14 zastaveních. Nedílnou součástí je pět odlitků soch z triforia katedrály sv. Víta. Patinovaná sádrová díla zobrazují panovníka  a jeho  čtyři manželky.

Jednotlivé panely představují Karla IV. z několika úhlů pohledu: antropologické průzkumy údajné podoby, rodinná politika jeho předků, dobové dokumenty, ohlasy na jeho vládu v pozdějších staletích. Nabízí se tak relativně ucelený přehled o vzestupu Lucemburků v Evropě, a to v několika jazykových mutacích. Česká verze bude zpřístupněna  20. – 30. dubna 2016 v Českém centru Praha. Výstavu zahájí ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek.

Německá verze byla představena již 10. 3. 2016  v Českém centru Mnichov při příležitosti oficiální návštěvy předsedy vlády Bohuslava Sobotky v Bavorsku.

S dalším uvedením výstavy se počítá v New Yorku, Washingtonu, Los Angeles, Madridu, Miláně, Pise, Norimberku, Paříži, Sankt Petěrburgu, Moskvě, Nižním Novgorodu, Tokiu, Soulu, na několika místech v Polsku, Belgii a na Slovensku.

POLITIKA A SVĚDOMÍ VÁCLAVA HAVLA

Výstavou o Václavu Havlovi (5. 10. 1936 – 18. 12. 2011) se organizátoři rozhodli připomenout nedožité osmdesátiny významného disidenta, politika, dramatika a spisovatele. Za působivým grafickým zpracováním šestadvaceti panelů stojí Ústav pro studium totalitních režimů. Na realizaci se podílí také Knihovna Václava Havla.

Koncepce vychází z Havlových myšlenek obsažených v jeho známých textech. Některé z Havlových citátů jsou v současné době až mrazivě aktuální. Česká centra v zahraničí připravila doprovodný program divadelních představení, filmových projekcí, přednášek historiků, besed s pamětníky. Díky spolupráci se zastupitelskými úřady se o Václavu Havlovi bude hovořit nejen v metropolích a regionech působnosti Českých center, ale i ve vzdálenějších destinacích.

JAN HRON, AUTOR KONCEPCE A KURÁTOR VÝSTAVY:

„Citáty doprovázejí fotografie: čistě havlovské i aktualizační, které mají podtrhnout naléhavost výzev. Výstava se vlastně poskládala tak trochu sama, při znalosti Havlových textů člověk snadno ví, kam a pro co sáhnout. Při přípravě byla důležitá také jistá dávka odvahy. Leckteré pozapomenuté Havlovy myšlenky, když se postaví do současného světla, promluví překvapivě silně. Havla často považujeme za neškodnou součást minulosti. Jenže mnohé z toho, co napsal či řekl, dráždí do dneška, může to dokonce pro leckoho představovat politicky výbušný materiál.“

ZDENĚK LYČKA, POVĚŘENÝ ŘÍZENÍM ČESKÝCH CENTER

 „Výstavy o Karlu IV. a Václavu Havlovi včetně doprovodných programů vnímám jako prioritní projekty letošního roku. Jejich prostřednictvím máme jedinečnou možnost připomenout světové veřejnosti významné historické souvislosti a stále aktuální výzvy. Díky tomu může Česko zaujmout.“

 ----
 Celý článek naleznete zde.