Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

O nás v médiích

Mladí skláři v centru Prahy

Právo, 3. 9. 2016.

Díla studentů z ateliéru skla Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) jsou k vidění v galerii Českých center v Rytířské ulici. Přehlídka se jmenuje Ahoy! Glass Art. Více než třicet originálních skleněných plastik je vystaveno do 24. září v hlavním sále. Výstava přibližuje krásu umění i pohled mladých sklářů na vývoj tradičního řemesla.
---
Celý článek naleznete v deníku Právo, 3.9.2016, č. 2017, str. 10 
Autor článku: (kul)