Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

O nás v médiích

O české kultuře ve světě informuje nový internetový portál

Český rozhlas - Vltava, 24. 6. 2016.

Web s názvem CzechPlatform vytvořila Česká centra ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí pro tuzemské umělecké a kulturní projekty v cizině. Online platforma sdružuje informace o českých kulturních nebo kreativních aktivitách v zahraničí s cílem evidovat a zviditelnit aktivity podporované ze státních i soukromých zdrojů.

CzechPlatform má přispívat k lepší koordinaci české zahraniční prezentace a zvýšit dopad tuzemských kulturních aktivit v zahraničí, tak představil účel webového portálu ředitel Českých center Zdeněk Lyčka: „Cílem je propojit aktivity subjektů, které o sobě nevědí a působí v zahraničí. Dalším cílem je předat informace jak subjektům v České republice, tak v zahraničí, které mohou být partnery chystaných akcí. Hlavními odběrateli informací v zahraničí budou zastupitelské úřady a Česká centra, protože ředitel centra a velvyslanec by měli mít jako první přehled o tom, co se mimo region děje.“

Vidět, vědět, informovat, propojit

Uživatelem portálu může být bezplatně každý, kdo plánuje prezentaci svého díla v zahraničí a chce, aby se o jeho aktivitě vědělo. Zveřejňování příspěvků v rámci CzechPlatform má na starosti klientské centrum pod záštitou Českých center: „My máme určitou kontrolu při ´zavěšování´akcí už z toho důvodu, že to musí být etické a nesmí odporovat zákonům a tak dále. Nebudeme kádrovat umění na kvalitní nebo nekvalitní, ale jako provozovatel máme jisté povinnosti,“ zdůrazňuje Zdeněk Lyčka .

Logo CzechPlatform - Foto:  Česká centra

Přihlášení do databáze CzechPlatform je možné prostřednictvím online formuláře. Proč je komunikačním jazykem pouze čeština, vysvětluje vedoucí programu a komunikace Českých center Monika Koblerová: „My předpokládáme, že právě v zahraničí s touto platformou pracují zastupitelské úřady nebo Česká centra a ostatní podobné organizace ovládající češtinu. My jsme kladli důraz na jednoduchost, přehlednost a na informační charakter.“

CzechPlatform umožňuje:

  • zlepšit koordinaci aktivit české prezentace v zahraničí
  • zvýšit synergii prezentace konkrétní akce v zahraničí
  • monitorovat českou účast v zahraničí napříč uměleckými a dalšími obory

Na CzechPlatform se už teď objevují informace o veletrzích,festivalech, divadelních nebo tanečních představeních, koncertech, přednáškách nebo uměleckých rezidencích v oborech, jako je výtvarné umění, designe, hudba, tanec, divadlo, nebo film. Do 23. června byl webový portál CzechPlatform ve zkušebním provozu. Nadále má CzechPlatform také sloužit jako nástroj pro monitorování a statistiku české účasti v zahraničí napříč uměleckými a dalšími obory. 

 

---
Celý článek naleznete zde.
Autor:  Veronika Štefanová, Milena M. Marešová