Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

O nás v médiích

Skleněné rozhovory

Listy Prahy 1, 3. 1. 2017.

České centrum Praha představuje projekty, které naši republiku reprezentují v síti Českých center v zahraničí. Výstava Concerto glassico aneb Skleněné rozhovory v jeho prostorách v Rytířské ulici je koncipována jako fotografická setkání s díly vynikajících českých sklářů.

Navazuje na úspěšnou výstavu v Toskánském paláci. Základním motivem výstavy je fotografické zachycení magie světla, křivek a ušlechtilého materiálu – skla objektivem profesora Miroslava Vojtěchovského v dialogu se skutečnými pracemi studentů sklářské školy v Novém Boru a také nejlepšími pracemi z výstavy Concerto Glassico 2016. Spolupráce Českých center na projektu Concerto Glassico je jedním z příkladů, jak podporovat české kulturní a kreativní průmysly a pomáhat při jejich prosazování na domácím i mezinárodním trhu. Je ukázkou fungování ekonomické diplomacie v praxi. A ukazuje se, že takové iniciativy mají velký smysl. Prezentace toho nejlepšího z českého sklářství se pod tímto názvem pro velký zájem doma i v zahraničí koná od roku 2014 pravidelně. Od té doby se stále více ukazuje, že české sklo je schopno znovu bojovat o své kdysi neotřesitelné postavení ve světě. Jeho prezentace prostřednictvím Českých center a při dalších příležitostech v zahraničí pomáhají vytvářet nové příležitosti nejen pro jednotlivce, umělecké skláře, ale i pro sklářské školy a firmy. Výstava v Praze je zároveň i setkáním s osobnostmi, které svým myšlením a výsledky své práce ovlivnily v posledních letech vývoj sklářského umění u nás.

České centrum Praha, Rytířská 31, po–pá 11.00–18.00, v sobotu 11.00–17.00. Vstup je volný.

 

---
Zdroj: Listy Prahy 1 | 3.1.2017 | Rubrika: Titulní strana | Strana: 1 | Autor: Maf