Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

O nás v médiích

Výběr toho nejlepšího z designové tvorby

Představení výstavy AHOY!, výběr toho nejlepšího z děl ateliéru Skla Fakulty umění a designu Univerzity Jana E. Purkyně v Ústí nad Labem, kterou zahájilo České centrum Praha. Deník.cz, 11. 10. 2016.

Jablonec nad Nisou - Tři na sebe volně navazující přehlídky s názvem AHOY! představuje ateliér Sklo Fakulty umění a designu Univerzity J. E Purkyně v Ústí nad Labem. Putovní výstavu zahájilo České centrum v Praze na začátku září, o dva týdny později otevřela pražská galerie Glassimo expozici s výběrem toho nejlepšího z designové tvorby sklářského ateliéru. Závěrečnou část sklářské trilogie otevírá jablonecká Galerie N dnes slavnostní vernisáží.

Jablonecká univerzitní Galerie N
Jablonecká univerzitní Galerie N Foto: Deník

Snahou tří přehlídek AHOY! ústeckého ateliéru je představit šíři témat a přístupů, kterými se autoři zabývají v průběhu studia na Fakultě umění a designu i po jeho absolvování. Spolupráce mezi současnými studenty a absolventy probíhá nejen v souvislosti s přípravou výstavní trilogie, je důležitým prvkem vzájemně obohacujícím tvůrčí atmosféru tohoto sklářského zázemí na severu Čech. Třetí část projektu s podtitulem GLASS ART & DESIGN představuje vedle vedoucího ateliéru Ilji Bílka čtrnáct mladých sklářských osobností.

Mnozí z nich jsou již vyprofilovanými autory, odvážně experimentujícími se skleněnou hmotou. Na základě výtvarných zkušeností a dostupných prostředků, jaké nabízí současná společnost, čerpají ze znalostí tradičního řemeslného zpracování skleněného materiálu a propojují jej s nejnovějšími technologiemi, používanými při výrobě (Martina Habaníková). Vytvářejí sochařské objekty z taveného skla (Daniel Kinský), nechávají je v surové podobě se stopami procesu výroby (Štěpánka Fejfarová), případně sklo kombinují s kontrastními materiály (Luba Bakičová).

Hledání vlastních uměleckých principů často provází experimenty a v některých případech autoři sklo zcela opouští. Aby vyjádřili své myšlenky, uchylují se k novým médiím (Martin Opl) či k formám akčního umění (Šárka Vačkářová). Hranice mezi volným uměním a designem se v jejich tvorbě přirozeně prolíná. Náročná ruční výroba a osobitý přístup autorů staví objekty do pozice originálních a citlivě zpracovaných děl, respektujících užitý charakter předmětů či zdůrazňující sochařské vlastnosti materiálu.

Hledání inspirací v prostředí vesmíru (Martin Opl) nebo naopak v pozemských radostech (Daniel Kinský) jsou jen nepatrným náznakem tvůrčích cest osobností, vycházejících z ústeckého ateliéru. (rud)

AHOY! GLASS ART & DESIGN je v jablonecké Galerii N k vidění od 12. 10. do 4. 11. 2016.

 

---
Celý článek naleznete zde.