Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

4.10.2011 - 29.10.2011

THINGS WILL NEVER BE THE SAME

České centrum Praha představí česko - japonský design, malbu a komiks umělců Yusuke Nakamury, Ayako Takagi a Jiřího Votruby. Výstava bude součástí pražské přehlídky Designblok.

Název výstavy THINGS WILL NEVER BE THE SAME (Nic nebude jako dřív), s podtitulem Back and Around, odkazuje ke skutečnosti, kdy umělci pracují s různými historicky i geograficky zakotvenými vizuálními prostředky, mixují je a vytvářejí nová vrstevnatá díla, která odpovídají naší globalizované zkušenosti. Umění ostatně nikdy nebylo zcela uzavřenou entitou, podíváme-li se třeba na vzájemné ovlivňování asijských a evropských kultur v minulých staletích. Dalším zajímavým faktorem je prolínání a mixování vizuálních prostředků vysokého umění, spotřebního designu a architektury. Výstava tedy chce na příkladu tří umělců ukázat tyto tendence a demonstrovat tak jistou jednotnost současné vizuální kultury, přitom ovšem respektuje specifika, která vycházejí z daného prostředí.

Výstava chce pracovat s různými vizuálními prostředky, od klasické formy obrazu v západním i východním chápání, přes prostorové objekty až po prostředky designu a architektury. Smyslem je zaujmout dnešního evropského i japonského diváka výstavní formou, která působí celistvě a aktivuje návštěvníka vizuální i faktickou interaktivitou. Za českou stranu se zúčastní výstavy Jiří Votruba se sérií portrétů z cyklu Globální portrét (Global Portrait), pro výstavu chce však pracovat také s prvky designu a architekturou.  Za japonskou stranu byli vybráni jedna umělkyně a jeden umělec. Jsou jimi Ayako Takagi a Yusuke Nakamura. Yusuke Nakamura pracuje ve svých věcech s poetikou tradičního japonského dřevořezu a východoasijského malířství, které posouvá do soudobé roviny jednak náměty a jednak pop-artovým přístupem, přitom je to zjevně japonské.  Ayako Takagi dělá díla, která vycházejí z komiksu, a kombinuje je s figurami, s animací a s graffity. Ráda pracuje s prostoroými objekty. U obou japonských vystavujících i u Jiřího Votruby jde o vzájemně se doplňující obrazovou hru mezi tradičním médiem a komiksově-popartovým přístupem, kdy japonské umění je ovlivněno západním, zejména    americkým, uměním a Jiří Votruba se také nebrání americkému ale ani východoasijskému vlivu. Přitom všichni zůstávají zakotveni svým uměním na domácí půdě.   

Výstava má jedinečnou možnost přinést ve vzájemném trialogu špičkové současné japonské a české umění, ukázat prolínání geograficky vzdálených kultur a být atraktivním příspěvkem v tradičně vynikajících česko-japonských vztazích.

 Ayako Takagi, UAMOUYusuke Nakamura, KočkaYusuke Nakamura, OrelJiří Votruba, Ayako TakagiJiří Votruba, Laura Votrubová 

 

 

 

 

Další díla vystavená na výstavě v Českém centru Praha naleznete ZDE.

Výstava THINGS WILL NEVER BE THE SAME vznikla ve spolupráci s Českým centrem Tokio, kde bude uvedena začátkem roku 2012. Představení výstavy v Japonsku podpořil Magistrát hl. m. Prahy. Výstava byla připravena pod záštitou Japonského velvyslanectví v Praze.

Koncept: Martin Dostál, Jiří Votruba

Rádi bychom poděkovali následujícím partnerům: Česko – japonská společnost, REVIS s.r.o., Sport 04 s.r.o., Nové vinařství, Michal Sedláček

DOPROVODNÝ PROGRAM:

4. 10. – 20. 10. 2011 / TRVÁNÍ VÝSTAVY THINGS WILL NEVER BE THE SAME
5. 10. 2011, 18:00 / SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÝSTAVY
6. 10. 2011, 10:00 – 17:00 / VÝTVARNÁ DÍLNA KREATIVNÍ HRY S UMĚNÍM
6. 10. 2011, 18:00 / SETKÁNÍ S Y. NAKAMUROU, J. VOTRUBOU A M. DOSTÁLEM
Místo konání:

Rytířská 31
110 00 Praha 1
Česká republika

Datum:

Od: 4.10.2011
Do: 29.10.2011

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala