Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

14.3.2013 - 19.4.2013

ALŽÍRSKÉ UMĚNÍ MEZI TRADICÍ A MODERNITOU

K 50. výročí nezávislosti Alžírska a navázání česko-alžírských diplomatických styků pořádá České centrum Praha výstavu současného alžírského umění.

V současné alžírské kultuře, aniž bychom se omezovali jen na vizuální umění, jsou zcela zásadní tradiční prvky. Moderní architekti stále staví ksúry, dávné hliněné paláce, dnes však splňující nejvyšší nároky na bydlení. Tradiční řemesla nejsou považována za nic odkázaného do muzea: soutěže ve výšivce či zpracování kůže jsou prestižní celonárodní událostí, kvalitní řemeslné výrobky hrají v dobře postavených domácnostech důležitou roli. Ani výtvarná umění se neoddělují od své minulosti –tradiční figurální miniatury byly ústředním motivem obrození alžírské malby v první polovině 20. století.

Výstava ALŽÍRSKÉ UMĚNÍ MEZI TRADICÍ A MODERNITOU představuje právě tento rozměr alžírského umění. Návštěvníci si budou moci prohlédnout výrobky od nejlepších současných alžírských řemeslníků, malby několika desítek současných výtvarníků i fotografie dnešních podob původně pouštní architektury. Od doby získání nezávislosti v roce 1962 urazilo Alžírsko velký kus cesty na poli výtvarného umění, a stejně tak dynamicky se rozvíjely jeho vztahy s evropskými zeměmi včetně České republiky. Výstava je oslavou obou těchto skutečností. 

 

Místo konání:

Rytířská 31
110 00 Praha 1
Česká republika

Datum:

Od: 14.3.2013
Do: 19.4.2013

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala