Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

27.5.2014 - 11.6.2014

ANTONÍN DVOŘÁK V KOMIKSOVÉM PŘÍBĚHU

Při příležitosti 110. výročí úmrtí A. Dvořáka připravila Česká centra nevšední komiksovou výstavu přibližující život a dílo tohoto slavného skladatele.

Koncepce výstavy reflektuje komiksovou knihu „Antonín Dvořák“ autorky Renáty Fučíkové. Výstava je určena výhradně pro účely prezentace v zahraničí. Po úspěšné premiéře v Rakousku se nyní přesouvá do Nizozemska, s krátkou zastávkou v Česku. Mimořádná příležitost zhlédnout výstavu se tudíž naskytne i domácímu publiku. Od 27. 5. 2014 do 11. 6. 2014 bude k vidění ve sklepních prostorách Českého centra Praha v Rytířské ulici. Odsud poputuje dále do Chicaga, Hanoje, Havany, Káhiry, Nizozemska, Pekingu, Soulu a Vilniusu.

ROK ČESKÉ HUDBY STÁLE TRVÁ (!)
Pozornost hudbymilovné veřejnosti již více než pět měsíců přitahuje rozsáhlý mezinárodní projekt Rok české hudby. Díky Českým centrům však zdaleka nejde jen o „domácí“ událost. Sérii hudebních událostí ve vybraných městech doplňuje výstava, která se zrodila z iniciativy Českých center. Její vznik je inspirován komiksovou knihou Renáty Fučíkové. Autorka využívá k popisu Dvořákova života formu „komiksové biografie“, která pomocí 300 obrázků osvětluje nejdůležitější události skladatelova života, osoby, s nimiž se setkal, místa, pro která komponoval. Spolu s komiksovými obrázky tvoří výstavní soubor také ilustrace k Dvořákovým nejznámějším dílům: Slovanské tance, Te Deum, Rusalka a Z Nového světa. Výstava byla doposud prezentována v Sofii, s velkým úspěchem
se na jaře letošního roku setkala také ve Vídni.

NA ZAČÁTKU BYLA KNIHA

Komiksové pojetí umožňuje představit Antonína Dvořáka jinak – emotivněji. Kniha s názvem Antonín Dvořák jev anglické verzi. Skládá se z komiksových sekvencí a velkých dvoustran. Základní složkou výstavy je tedy 42 panelů doplněných o prostorový prvek – čtyři vysoké, oboustranně potištěné panely. Jejich potisk tvoří rastr portrétů fiktivních posluchačů Dvořákovy hudby (intelektuál, šlechtic z 19. století, černošská služka, stařenka, hippie, japonské dítě, kosmonaut, mimozemšťané…) a dále portrétní fotografie skladatele: portrét z dětství, mladších let, zralých let a v den úmrtí. Návštěvník se může osobně seznámit i se skladatelovým rukopisem, jeho různorodostí v jednotlivých etapách umělcova života, se složitostí notového zápisu.Hodnotným počinem je verze zpracovaná na DVD. Díky ní je materiál dostupný také českým zastupitelským úřadům v zahraničí. Slavný hudební skladatel tak může být propagován celosvětově. Jedná se o vůbec první komiksové ztvárnění života a díla Antonína Dvořáka a něj navazující panelovou prezentaci.

Kniha získala tři významná národní ocenění: Zlatou stuhu za ilustrace, Cenu učitelů a Cenu knihovníků.

„Pokusila jsem se ve své knize a na této výstavě představit Antonína Dvořákatrochu jinak, než bývá obvyklé. Snažím se oslovit jiné publikum než to, kteréje zvyklé chodit do koncertních síní. Tentokrát mluvím i k mladým a dětskýmdivákům, k těm, co jsou zvyklí na zrychlený pohyb obrazů na ploše počítače.S pomocí komiksového vyprávění a velkých dvoustranných ilustrací jim předkládámemotivně laděný portrét nejslavnějšího Čecha. V mém podání je Dvořák vykreslen jako geniální hudební tvůrce, milující otec rodiny, věrný manžel, skromný a neokázalý člověk. Tyto hodnoty v sobě nesou silný inspirační a výchovný moment, který funguje nejen v Čechách, ale určitě i kdekoli na světě.“ Renáta Fučíková o výstavě.

VÍDEŇSKÉ JARO S  ANTONÍNEM DVOŘÁKEM
Netradiční zpracování doposud měli šanci zhlédnout návštěvníci Českého centra Sofie a Českého centra Vídeň. Kniha vzbudila pozornost, světová premiéra výstavy Rakušany zaujala. České centrum Vídeň uspořádalo v rámci doprovodného programu  multimediální přednášku Alexandra Henniga pod názvem "Česká hudba po celém světě“.

Z Rakouska poputuje do Nizozemska s krátkou zastávkou v České republice. České centrum v Nizozemsku zajistilo zařazení této výstavy do oslav 15. výročí nadace Cultural Village of Europe. Výstavu zahájí v sobotu 14. června 2014 Jaroslav Horák, velvyslanec České republiky v Haagu. Během vernisáže zahraje jazzová kapela pod vedením Base Kisjese, který speciálně pro tuto příležitost upravil Dvořákovu devátou symfonii Z Nového světa.


O možnost zhlédnout výstavu připravenou pro zahraničí prezentaci však domácí návštěvníci nebudou ochuzeni. Výstava se na dva týdny zastaví také v Česku. Její nezkrácená verze bude k vidění v prostorách Českého centra Praha od 27. 5. 2014 do 11. 6. 2014  v suterénním prostoru Českého centa Praha.

 

 

 

 


Místo konání:

Rytířská 31
110 00 Praha 1
Česká republika

Datum:

Od: 27.5.2014
Do: 11.6.2014

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala