Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

1.11.2012 19:00 - 21:00

BESEDA S PŘEKLADATELI SEVERSKÉ DĚTSKÉ LITERATURY

Měli jste rádi Pipi Dlouhou Punčochu? Jestli ano, přijďte na besedu s překladateli skandinávské literatury pro děti, která se koná v rámci Dnů Severu.

Posledním pořadem hlavního programu festivalu Dny Severu 2012 je moderovaná beseda, která představí známá i méně známá díla severské dětské literatury a jejich české překladatele. Pozvání na besedu přijala Jarka Vrbová, dvorní překladatelka Astrid Lindgrenové a Josteina Gaardera, Helena Stiessová, překladatelka série knih od Pii Hagmarové pro dívky, které mají rády koně, Daniela Zounková, překladatelka humorné série o Kurtovi od Erlenda Loea, a František Fröhlich jako zástupce dánské literatury. Moderuje Barbora Grečnerová, hlavní editorka severských sekcí na elektronickém literárním portálu iLiteratura.cz. 

Jarka Vrbová působí jako odborná asistenka na Ústavu germánských studií Univerzity Karlovy v Praze. Přeložila desítky knih z norštiny a švédštiny. Velká část její překladatelské práce spadá do kategorie literatury pro děti a mládež. Soustavně se věnuje překladu díla Astrid Lindgrenové a Josteina Gaardera. V současné době pracuje na novém překladu norských pohádek.Helena Stiessová vystudovala skandinavistiku a bohemistiku na Univerzitě Karlově a pracuje jako referentka pro informace a kulturu na Velvyslanectví Švédska v České republice. Ze švédštiny přeložila tři díly dívčí série od Pii Hagmarové Klářin sen, Klářino trápení a Klára má koně. Věnuje se také překladu literatury pro dospělé, například přeložila detektivní romány Číňan a Neklidný muž od Henninga Mankella.

Daniela Zounková vystudovala nordistiku a anglistiku na Masarykově univerzitě. Kromě překládání se věnuje pedagogice, především zážitkovému vzdělávání. Nedávno vyšel druhý díl série o Kurtovi od oblíbeného norského humoristy Erlanda Loea Kurtovi přeskočilo, který navázal na první díl s názvem Ryba. Kromě knih pro děti se Daniela Zounková zaměřuje především na překlad odborné a populárně naučné literatury. Mimo jiné přeložila dva velmi úspěšné tituly od norského sociálního antropologa Thomase Hyllanda Eriksena Tyranie okamžiku a Syndrom velkého vlka.

František Fröhlich překládá z dánštiny, norštiny, švédštiny a angličtiny. Dánštinu a angličtinu vystudoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Překladatelské činnosti ve svobodném povolání se věnuje od roku 1972. Jeho pracovní i překladatelská kariéra je do velké míry spojena s divadlem. Proslavil se zejména svými inovativními překlady děl předního norského dramatika Henrika Ibsena. V roce 2006 obdržel Státní cenu za překlad. Z literatury určené dětem má na svém kontě především pohádky od Hanse Christiana Andersena.

Barbora Grečnerová vystudovala nordistiku a bohemistiku na Univerzitě Karlově. Pracuje v Národní agentuře pro evropské vzdělávací programy a zároveň působí jako hlavní redaktorka severských sekcí na elektronickém literárním portálu iLiteratura. Přeložila knihy Melancholia I a Melancholia II od norského prozaika a dramatika Jona Fosseho.

 

 

Místo konání:

Rytířská 31
110 00 Praha 1
Česká republika

Datum:

1.11.2012 19:00 - 21:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala