Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

18.1.2012 17:00

CENTIMETR ZA DEN / KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

Zveme vás na komentovanou prohlídku výstavy CENTIMETR ZA DEN s jednou z jejích autorek Janou Kasalovou. Na vaše otázky bude odpovídat i kurátorka výstavy Camille Hunt.

Tématem výstavy Centimetr za den autorek Leny Knilli a Jany Kasalové je vnímání času, putování životem, pohyb a naše (možná marná) snaha tyto změny dokumentovat. Výstava vznikla ve spolupráci s Českým centrem Vídeň, Rakouským kulturním fórem a velvyslanectvím Rakouska v ČR. 

 Jana KasalováJana Kasalová se narodila v Turnově a vyrostla v Železném Brodě, studovala a žila v Brně, Londýně, Paříži, Cuence a Madridu. Po návratu z ciziny v roce 2005 žije a pracuje v Praze. Ve vystavených pracích zaměřuje na naše místo v čase. Zasahuje do turistických tištěných map, řezem je přetváří do nových tvarů a konfigurací. Mění to, co se zdálo být neměnné a jasně definované. Začerňuje existující označení míst, neboť i ty se v průběhu času mění. Z map se stávají plochy přijímající abstraktní tvary, které nám již nemohou sloužit jako vodítko pro orientaci. Janu Kasalovou zajímá zejména oblast Sudet, která dnes tvoří hranici s Rakouskem. Dvoujazyčnost názvů zaniklých obcí zanechává v konkrétních místech svou stopu a ovlivňuje jejich identitu i přesto, že některá sídla již dávno neexistují.

Jana Kasalová se dlouhodobě také zabývá tvorbou neobvyklého druhu map. Autorka zaznamenává pohyby zvířat a tímto způsobem vznikají mapy, které nám neusnadní orientaci v prostoru, ale nabízí místo toho průchod našim instinktům z našeho podvědomí. Jana Kasalová nás stejně jako Lena Knilli nabádá k vnímání nejistoty a pomíjivosti času a prostoru i k přijmutí tohoto faktu.

Lena Knilli, Vlasy, 2010, 60 x 40 cm; industrypainter a lákový fix, tuš, papírLena Knilli se narodila se v Grazu, vyrostla v západním Berlíně, studovala v Berlíně a ve Vídni. Od roku 1992 do roku 2001 žila, tvořila a několikrát vystavovala v Praze. V Čechách pravidelně vystavuje dodnes. Výchozím bodem je pro ni člověk a jeho vývoj v čase a prostoru. Člověk a všechny aspekty, které ho ovlivňují a formují. Zrození jako počátek, dětství jako nejprůzračnější část života, stáří jako radost z prožitého a radost z nastupujícího, konec jako nezbytnost, ale zároveň konec jako možná naděje. Knilli ve svém díle zpracovává téma orientace v kontextu osobního vývoje, vztahuje ho ke člověku, k lidské postavě. Zajímají ji orientační body jeho životní etapy, vlivy místa, osob a času na nás. Rozměr času je základní parametr. Čas je pro ni součást orientace. Systém/ symbol ciferníku jí zajímá, protože naznačuje jev v prostoru (chod slunce) na ploše. 

Místo konání:

Rytířská 31
110 00 Praha 1
Česká republika

Datum:

18.1.2012 17:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala