Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

17.6.2014 18:00

ČESKÁ ARKTICKÁ VĚDECKÁ INFRASTRUKTURA

Prezentace otevření nové stálé arktické výzkumné stanice JU na Špicberkách, kterou povede její vedoucí a autor mnoha významných vědeckých publikací doc. Ing. Josef Elster, CSc.

České centrum Praha ve spolupráci s Velvyslanectvím Norského království v Praze a Centrem polární ekologie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích připravila informační večer u příležitosti slavnostního otevření České arktické výzkumné stanice na Špicberkách. V galerii ČC Praha bude pouze tento večer k vidění výstava, zapůjčená velvyslancem Norska v České republice, J. E. Jensem Eikaasem, který ji také osobně uvede. Součástí večera bude i přednáška doc. Ing. Josefa Elstera, CSc., vedoucího Centra polární ekologie,  o vzniku České arktické vědecké infrastruktury a o úspěších českých vědců v oblasti polárního výzkumu.

Centrum polární ekologie (CPE) je součástí Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Hlavním posláním CPE je poskytování pravidelné vysokoškolské výuky Polární ekologie a přidružených oborů v rámci studia života v extrémních podmínkách a fyzické geografie polárních oblastí. Dalším posláním centra je vědecký výzkum neživé a živé přírody v těchto oblastech. 

CPE provádí od roku 2007 dlouhodobý výzkum na české vědecké základně mezinárodního souostroví Špicberky (Svalbard), spravovaného Norským královstvím. V rámci Špicberské smlouvy vznikla mezi všemi přistoupivšími státy smluvní dohoda a bylo vydáno povolení provádět v této oblasti vědeckou a hospodářskou činnost. Česká republika se ke smlouvě připojila a uskutečňuje každoroční vědecké výpravy, na nichž se podílí mnoho studentů a vědců z několika institucí.

První dlouhodobý výzkumný projekt se na Špicberkách prováděl v letech 2007-2010. Současný výzkum na něj navazuje, ale vedle biodiverzity a klimatologie nově připojuje i bádání v oblasti geologie, geomorfologie a hydrologie. Práci českým vědcům usnadní vznik nové stálé výzkumné stanice, která bude na Špicberkách slavnostně otevřena 24. června 2014 za účasti českého velvyslance v Oslu, norského velvyslance v Praze, rektora Jihočeské univerzity a primátora Českých Budějovic.

Doc. Ing. Josef Elster, CSc., (*1958) vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Českých Budějovicích. V Centru polární ekologie na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a v Botanickém ústavu AV ČR, v. v. i., v Třeboni se zabývá ekologií a ekofyziologií sinic a řas polárních oblastí. Účastnil se 23 vědeckých expedic do různých částí Arktidy a Antarktidy. Podílel se na projektu založení vědecké základny Masarykovy univerzity v Antarktidě a je pověřen založením české arktické vědecké základny na Špicberkách.

Přednáška vznikla ve spolupráci s Centrem polární ekologie a Velvyslanectvím Norského království.


VSTUP ZDARMA

 


Místo konání:

Rytířská 31
110 00 Praha 1
Česká republika

Datum:

17.6.2014 18:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala