Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

24.6.2010 18:00

CESTY FRANZE K.

Zveme vás na přednášku publicistky Judity Matyášové, která nám představí ojedinělý projekt CESTY FRANZE K.

Přednáška, která proběhne v rámci výstavy španělské výtvarnice Sofie Gandarias Kafka, el Visionario, představí místa, kam cestoval a kde pobýval slavný spisovatel Franz Kafka. Jedná se o prezentaci projektu CESTY FRANCE K., který mapuje místa navštívená tímto slavným spisovatelem. Tyto lokality jsou nejen v Praze, ale také v Itálii, Švýcarsku, Německu, Rakousku a Francii. Projekt má podobu fotografického "deníku" o životě pražského spisovatele. Cílem projektu je představit Kafku jinak, než jak je veřejností obecně vnímán. Většina lidí si myslí, že pobýval pouze v Praze, nikdy necestoval, neměl žádné jiné aktivity kromě práce a svět trvale viděl pesimisticky.  Projekt se snaží pozměnit tyto zažité stereotypy, a inspirovat zájemce k cestě do měst či obcí, která zatím nebyla s Kafkou spojována.

Výsledkem projektu je kolekce snímků, prezentovaných formou putovních výstav v ČR a díky Českým centrům i v zahraničí. Výběr z fotografií je publikován v knize NA CESTÁCH S FRANZEM K., kterou v roce 2009 vydalo nakladatelství Academia. Fotografie Jana Jindry jsou doprovázeny reportážními texty Judity Matyášové. Více o projektu naleznete ZDE.

NA CESTÁCH S FRANZEM K.

Publikace NA CESTÁCH S FRANZEM K. (nakl. Academia, 2009) mapuje 65 míst, spojených s pobytem slavného spisovatele Franze Kafky. Jedná se o lokality nejen v Praze a v Čechách, ale také v Německu, Rakousku, Itálii, Švýcarsku a Francii. Autory publikace jsou fotograf Jan Jindra a publicistka Judita Matyášová, kteří navštívili všechny tyto lokality v uplynulých sedmi letech.

Kniha představuje nový pohled na dosavadní „kafkovské pátrání". Zobrazuje Kafku jako člověka, který měl mnoho rozličných zájmů: cestování, zdravý životní styl, kinematografie ad. Reportážní styl Judity Matyášové přibližuje čtenářům nejen atmosféru daného místa, ale také to, jaký k němu měl Kafka vztah a čím ho ovlivnilo. Zajímavé jistě je, že řada lokalit je doposud v původním stavu a milovníci historie se tak mohou podívat tam, kde bývala Kafkova oblíbená vegetariánská restaurace, kam chodil do divadla a kde si zkoušel novinky zdravého životního stylu.

AUTOŘI PROJEKTU 

Jan Jindra – fotograf / Absolvent FAMU. Pracuje v ucelených tematických cyklech: Noční rychlík 1981, Silvestr v Hotelu Jalta 1985-86, Odsun sovětských vojsk 1991, New York 1993-95, Praha Franze Kafky 2001. V roce 2001 získal v Praze první cenu v soutěži Czech Press Photo v kategorii Věda a technika. Od roku 2002 působí v Ateliéru reklamní fotografie a užité grafiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Na projektu CESTY FRANCE K. pracuje od roku 2002.

Judita Matyášová - kulturní manažerka, publicistka / Od roku 2000 pracuje jako nezávislá kulturní manažerka, především v oblasti fotografie. Pracovala jako produkční v Magazínu Lidových novinách a v tiskovém oddělení Ústředí Českých center. V roce 2004 začala spolupracovat na projektu CESTY FRANCE K. V rámci projektu organizuje putovní výstavy, tematické přednášky a literární čtení v Čechách a zahraničí. Od roku 2007 je studentkou tvůrčího psaní a publicistiky na Literární akademii Josefa Škvoreckého. Pracuje jako projektový manažer Centra současného umění – DOX Prague, kde má na starosti doprovodný program.

Místo konání:

Rytířská 31
110 00 Praha 1
Česká republika

Datum:

24.6.2010 18:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala