Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

7.12.2012 - 1.2.2013

EUROPA

V prosinci ukončuje Kypr předsednictví Evropské unie. Jak vypadá současné kyperské umění si budete moci prohlédnout v Českém centru Praha od 7. 12. do 1. 2.

Ochutnávka různých forem vyjádření současných kyperských umělců. K vidění budou fotografie od Andrease Loucaida, malby či kresby od Simony and Ioanny Philippou a instalace od Raissy Angeli, která mimo jiné studovala na AVU - vše inspirováno pojmem "Evropa". Výstava byla připravena ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a záštitu nad ní převzal velvyslanec Kyperské republiky J.E. pan Phaedon Anastasiou.

„Slovo Evropa pochází z řeckých pojmů „eurus“ – široký, a „ops“ – oči, tvář. Evropa tedy doslova přeloženo značí něco jako široce rozevřené oči či všezahrnující pohled,“ říká Raissa. „Možná je něco takového i základním evropským principem – Evropa dovoluje svým občanům otevřenost. Ale tato definice již určuje náš postoj ke všemu a vlastně omezuje naši svobodu nazírání.“ Raissa téma uchopila skrze instalaci. Další umělci zastoupení na výstavě si zvolili jiná média: Andrease Louciades fotografii, sestry Ioanna a Simone Philippou grafiku a kresbu. Vzhledem k širokým mezinárodním zkušenostem všech umělců a pestrosti jejich vyjádření slibuje výstava originální a mnohotvárné uchopení tématu. 

AUTOŘI ZASTOUPENÍ NA VÝSTAVĚ

Raissa Angeli 

Raissa Angeli se narodila v Nikosii na Kypru v roce 1986. Po dokončení střední školy se přestěhovala do Prahy, kde studovala český jazyk a od roku 2005 také magisterský program sochařství na AVU, který zakončila v roce 2011. Pracovala v ateliéru Jaroslava Róny i Michaela Rittsteina. 

V současnosti žije a pracuje střídavě v Praze a v Nikosii. Pracuje s mnoha materiály a žánry (socha, instalace, malba, grafika...). Měla samostatnou výstavu v Nikosii v roce 2009 a účastnila se mnoha skupinových výstav v Praze. Její instalace EUROPA dala název i celé výstavě. Projekt odráží její zájem o dění ve světě a zejména v Evropě. 

Andreas Loucaides

Po dokončení evropských studií v Athénách se Andreas přestěhoval do Prahy, aby zde studoval fotografii na FAMU, kde právě pokračuje v magisterském programu. Jeho dílo balancuje na hraně dokumentární fotografie, do které zapojuje externí prvky a obohacuje tak možnosti interpretace. Ovlivňuje ho zejména Kypr, jeho země původu, hlavně kyperská vícečetná sociální a politická realita. Andreasovy fotografie se zaměřují na důležitá kyperská témata, jako je rozdělení země a důležitosti náboženství. Například v sérii "Domácí osvětlení" (Home Lighting) zachycuje umělé světlo v opuštěných místech, například v tureckých vesnicích vylidněných kvůli konfliktu. V sérii "Ikony" (Icons) kontempluje nad praktikou líbání pravoslavných ikon jako aktu uctívání. Andreas dvakrát samostatně vystavoval v Praze a ve skupině také v Berlíně a Bratislavě. Na výstavě EUROPA zobrazuje rozdělenou zemi, která stále hledá svou identitu v novém prostředí Evropské unie. 

Ionanna Philippou

Ionanna Philippou se narodila v Nikosii v roce 1984. Vystudovala výtvarné umění se zaměřením na ilustraci na University of Delaware, USA. Ioanna má bohaté pracovní zkušenosti. Začínala v designovém oddělení Lowry Park Zoo na Floridě a poté jako ilustrátorka v hlavních médiích na Kypru. Věnovala se také mnoha vedlejším projektům, přičemž vždy byla schopna přizpůsobit se přáním svých klientů z různých oblastí. Ilustrovala editorialy, knihy, navrhovala plakáty a loga a mnoho dalšího. Obdržela několik cen na Kypru i v zahraničí. Dvakrát úspěšně samostatně vystavovala. Vyprávět mnoho příběhů na základě jednoho obrázku je pro ni  největší výzvou. 

Simone Philippou

Simone Philippou se narodila v roce 1986. Studovala na Art & Design School ve Velké Británii UK a na Kingston University. Základními složkami jejího výtvarného vyjadřování je kresba, vyprávěni a tisk. Simone pracovala jako animátorka a v programu UWE v Aardman Studio. Během postgraduálního výzkumu se soustředila na klasické grafické techniky - dřevotisk a tisk na hedvábí. Její práce byla oceňovaná v během studií v Londýně i jinde. V Londýně také výstavoval na London Design Festival 2012. Po návratu na Kypr založila Simone ilustrátorské studio IN TOTO se svou sestrou a s talentovanou ilustrátorkou Ioannou. 

 

Místo konání:

Rytířská 31
110 00 Praha 1
Česká republika

Datum:

Od: 7.12.2012
Do: 1.2.2013

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala