Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

27.9.2011 18:30

HANA FREJKOVÁ / DIVNÝ KOŘENY

Večer s knihou Hany Frejkové Divný kořeny a s jidiš písněmi v jejím podání.

Herečka a zpěvačka Helena Frejková se v knize Divný kořeny pokouší rekonstruovat životy svých rodičů spolu s hledáním vlastní identity. Dlouhodobě se věnuje zpěvu tradičních židovských písní. Obojí budete mít šanci okusit v tomto jedinečném komponovaném večeru.

HANA FREJKOVÁ po absolvování JAMU (1967) - obor herectví, prošla mnohými divadly - Karlovy Vary, Kladno či Praha Maringotka. Od roku 1986 působí na volné noze. Spolupracovala se skupinou Volné spojení režisérů a zde ji také zastihl rok 1989 v tehdy úspěšném představeni Ó, velký Buddho, pomoz jim!. V současné době hostuje v řadě divadel a participuje na mnohých divadelních, filmových a televizních projektech. Několik let spolupracovala s angloamerickými divadelními skupinami v Praze. Hrála v amerických muzikálech Jeptišky I (Nunsense, D. Goggin) a Jeptišky II, spolupracuje s Divadlem v Dlouhé. Říká: "Zpívám písně, které jsou mi blízké, které vyprávějí o každodenním životě s jeho radostmi i strastmi. Je v nich ironie, sentimentalita, nostalgie, ale i vtip. Kontrast mezi smutkem a ironií spolu s melodikou vytváří ono zvláštní napětí, které dělá tyto písně tak ojedinělé. Každá píseň, kterou zpívám, má svého adresáta, každou situaci jsem prožila. Jejich výběr a způsob interpretace vyjadřují můj přístup k životu a vyrovnání se s ním. "

 Kniha DIVNÝ KOŘENY vyšla v nakladatelství TORST v listopadu 2007. Pavel Žáček o knize napsal "Hana Frejková se při svém pátrání nevydala osvědčenou cestou aktérů /.../ a nespoléhala se pouze na svou paměť. Při práci na své biografii /Divný kořeny/ byla z důvodu nedostatku primárních informací o své rodině nucena pátrat nikoliv pouze v rodinných archivech, ale také archivech státních, obsahujících písemnosti úřední, policejní či dokonce státobezpečnostní povahy. Přestože v nich nenalezla /život/, a možno říci ani všechny odpovědi na své otázky, podařilo se jí skloubit svoji paměť a paměť svých bližních, s oním /otiskem života/, který ony archiválie skrývají. Velmi osobním a odvážným způsobem přistupovala k písemnostem úřední povahy, přestože si tak zjevně způsobovala nemalou bolest. Podle mého názoru nemá její dramatický a hluboký pokus o katarzi v české vzpomínkové literatuře obdobu".

Místo konání:

Rytířská 31
110 00 Praha 1
Česká republika

Datum:

27.9.2011 18:30

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala