Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

22.2.2011 14:00 - 16:00

HODNOTA DOBROVOLNICTVÍ / SEMINÁŘ

Seminář organizací HESTIA Národní dobrovolnické centrum a VOLONTEUROPE z Velké Británie zaměřený na nejnovější pohledy na využití potenciálu dobrovolnické služby.

Dobrovolnictví vede k pozitivním změnám v lidských životech: spojuje komunity, zvyšuje individuální smysl pro sounáležitost a zlepšuje sebehodnocení, dále pozitivně působí na lidské zdraví a kvalitu života. Navíc má i významný ekonomický přínos a jeho sociální hodnota může být ještě větší, protože tam, kde fungují dobrovolnické aktivity, je i vyšší procento hospodářského růstu. Takovéto aktivity, replikovány v celé EU, umožní vytvářet sociální kapitál, inovativní řešení a reagovat na nově vznikající politické potřeby.

V rámci Evropského roku dobrovolnictví 2011 (ERD 2011) je vhodný čas pro vlády členských států a institucí EU, aby uznaly strategickou důležitost dobrovolnictví v ekonomické a sociální oblasti a jeho význam, coby důležitého hybatele občanské angažovanosti. Na tomto semináři se setkají klíčoví aktéři ze sociální oblasti v České republice i z jiných členských států EU, aby diskutovali o nejnovějších výstupech výzkumu organizace Volonteurope věnované tématu „Hodnota dobrovolnictví“. Výzkum zkoumal různé podoby této hodnoty a stanovil priority, jejichž prostřednictvím mohou vlády členských států a instituce EU začlenit dobrovolnictví do svých strategií a plánů.

Seminář proběhne v anglickém jazyce.

PROGRAM:

  • Piotr Sadowski, Secretary General, Volonteurope  / Volunteering & Social Cohesion in the Framework of EYV 2011
  • Tamara Flanagan, European Director, CSV / Volunteering and Social Inclusion
  • Dr. Tereza Pospíšilová PhD / Volunteering in the Czech Republic – New Facts and Figures
  • Adeline Otto, Social Policy Coordinator, SOLIDAR / Volunteering, Active Inclusion and the Exit from the Economic Crisis
  • Faye Smith, Manager & Sarah Boycott, Coordinator, Social Activation Model, East of England / Positive Outcomes of Volunteering in Health and Social Care  

Diskusi povede: Olga Sozanská, Národní dobrovolnické centrum HESTIA, Česká republika

Registrace na seminář a více informací: Hana Kušková, HESTIA, hana.kuskova@hest.cz, 723 775 853.

Místo konání:

Rytířská 31
110 00 Praha 1
Česká republika

Datum:

22.2.2011 14:00 - 16:00

Organizátor:

HESTIA Národní dobrovolnické centrum a VOLONTEUROPE


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala