Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

30.11.2012 10:00 - 18:00

HRAJEME SI S HUDBOU, HRAJEME SI SE ZVUKY...

Náměty pro netradiční múzické „rozcvičky“ pro hodiny hudební výchovy i oživení výuky budoucích hudebních profesionálů. Akce České hudební rady.

Nevládní organizace Česká hudební rada pořádá pravidelně semináře kreativní výchovy.

Motivací semináře Hrajeme si s hudbou, hrajeme si se zvuky... je poskytnutí konkrétních příkladů netradičních metod hry s hudbou a zvuky, které mohou být dostupné i pro žáky a studenty, kteří nehrají na žádné hudební nástroje a nenavštěvují Základní uměleckou školu.

Na druhou stranu – mohou být také podnětem k oživení výuky dětí a studentů nadaných, kteří se připravují na profesionální dráhu způsobem, který je uvolní a inspiruje.

Tyto metody rozvíjejí kompetence osobnostní, komunikativní a sociální. Jejich speciálním přínosem je zlepšení sluchové vnímavosti, orientace v prostoru, motivace žáků, kteří se považují za netalentované a chybí jim zájem, rozvoj tvořivosti pro všechny, zlepšování sluchové paměti.   Dochází také ke zlepšení řečové kompetence, která je v současné době u mladé generace v úpadku.

Příklady jsou záměrně prezentovány jak pedagogy, tak umělci s pedagogickou praxí, a to živou formou příkladů.  V případě zájmu, můžeme v tématu pokračovat.

Program

Zahájení: PhDr. Lenka Dohnalová, Ph.D. – tajemnice ČHR, ředitelka soutěže Musica nova

Význam aktivní pozornosti ke zvukovému prostředí a komunikaci. Ukázky zvukových objektů.

 

 MgA Tomáš Žižka – umělec, pedagog DAMU-KALD  se specializací na  tzv. site-specific art

Hra na „objets trouvés“ – neboli Nalezené lbjekty k hraní a scénickému zvuku , ukázka hry na kořen, konev, samorost :)

 

Doc. Vlastislav Matoušek, PhD. – umělec, etnomuzikolog, pedagog HAMU – 

Kolektivní improvizace inspirované tradičními kulturami

 

Mgr. Jaromír Synek, Ph.D. – didaktik, folklorista, PF UP Olomouc

Vyrábíme netradiční hudební nástroje Úvod do výroby cca 30 jednoduchých hudebních netradičních nástrojů

 

Mgr. Gabriela Coufalová, Ph.D. – didaktička, specializace – souborová hra, hudební dějiny a estetika, PF UP Olomouc

Boomwhackers – ukázka hry na netradiční nástroj pro každého...

 

Servis

Vstup zdarma

Občerstvení na místě

Cestovné neproplácíme.

Potvrzení o absolutoriu poskytneme na žádost.

Kapacita max. 50 lidí

 Účast potvrdit do 25. 11. nejpozději na mail: lenka.dohnalova@institutumeni.cz

 

Místo konání:

Rytířská 31
110 00 Praha 1
Česká republika

Datum:

30.11.2012 10:00 - 18:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala