Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

15.3.2010 18:00

IVO DOKOUPIL / HISTORIE A SOUČASNOST SOLOVECKÝCH OSTROVŮ

Ivo Dokoupil, cestovatel, fotograf, novinář a spolupracovník organizace Člověk v tísni se s náveštěvníky Českého centra Praha podělí o svoje znalosti a dojmy ze Soloveckých ostrovů.

Foto: Ivo Dokoupil / Solovky; malba: Duncan Higgins / Tree 

Každý kousek země jako by tady promlouval o lidské vůli, o víře ve spásu a o lidském utrpení. Jedině skrze utrpení lze dojít k poznání, říkají Rusové. A tady na Solovkách bylo obojího vždy dostatek – utrpení na dalekém severu a duchovní poznání si tady na svaté půdě, zřejmě nejsvětější v celém Rusku, podávají už po staletí ruce.“

Přednáška Ivo Dokoupila je součástí doprovodného programu výstavy britského výtvarníka Duncana Higginse UNLOUD, kterou tvoří mozaika sestavená z 1600 miniaturních maleb. K ní Higginse inspirovalo setkání s pohnutou historií a s přírodními krásami ruských Soloveckých ostrovů, které pravidelně navštěvuje od roku 2004.

Solovecké ostrovy ležící v Bílém moři jsou vzdálené jen 165 kilometrů od Antarktidy. V 15. století zde byl založen pravoslavný klášter, který se během staletí stal jedním z nejdůležitějších center ortodoxie. Po Velké říjnové revoluci na ostrovech vznikly první sovětské koncentrační tábory, jež v knize Souostroví Gulag popisuje Alexander Solženicyn.

Britský výtvarník Duncan Higgins (1963) od roku 1990 žije a tvoří v Sheffieldu. Od roku 1986 se účastnil několika samostatných a společných výstav doma i v zahraničí. Od roku 1989 působí jako pedagog na vysoké škole Umění a designu v Nottinghamu.

Výstava je součástí doprovodného programu festivalu Jeden svět.   

Místo konání:

Rytířská 31
110 00 Praha 1
Česká republika

Datum:

15.3.2010 18:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala