Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

18.2.2010 18:00

IVO DOKOUPIL / TAJEMSTVÍ SOLOVECKÝCH OSTROVŮ

Přednáška Ivo Dokoupila, cestovatele, fotografa, novináře a spolupracovníka organizace Člověk v tísni, který se dlouhodobě věnuje historii a kultuře zemí bývalého SSSR.

Foto: Ivo Fík Dokoupil / Rusko, Solovecké ostrovy, Labyrint; malba: Duncan Higgins / Tree 

V Rusku jsou místa, která vás omámí svým duchem, otevřeností vůči nebeským silám a krásou lidí, které zde potkáte. Solovecké ostrovy uprostřed Bílého moře mezi ně dozajista patří. Ledovcové ostrovy uprostřed ledově studeného moře, pozůstatky po lidech z doby kamenné, stovky tmavookých jezer, mužský pravoslavný klášter – to vše tvoří asi nejzajímavější a nejznámější z posvátných míst v Rusku. Možná už celých pět tisíc let sem jezdí obyvatelé pobřeží jako do chrámu pod otevřeným nebem. Hledají a nacházejí zde něco, co na pevnině ve světě starostí a zápasů nalézt nelze. Přijíždějí sem za poznáním, za ztracenou vírou, za odpověďmi na otázky, které je na pevnině trápí. Přijíždějí po statisících a nalézají odpovědi. A jak jinak než že každý svou vlastní. Proč právě toto místo je tak význačné? Podívejme se do nejstarší historie osídlení ostrovů, zkusme dát do souvislosti to, co víme o šamanské kultuře s tím, co se nám na ostrovech z té doby zachovalo.

Přednáška Ivo Dokoupila je součástí doprovodného programu výstavy britského výtvarníka Duncana Higginse UNLOUD, kterou tvoří mozaika sestavená z 1600 miniaturních maleb. K ní Higginse inspirovalo setkání s pohnutou historií a s přírodními krásami ruských Soloveckých ostrovů, které pravidelně navštěvuje od roku 2004.

Solovecké ostrovy ležící v Bílém moři jsou vzdálené jen 165 kilometrů od Antarktidy. V 15. století zde byl založen pravoslavný klášter, který se během staletí stal jedním z nejdůležitějších center ortodoxie. Po Velké říjnové revoluci na ostrovech vznikly první sovětské koncentrační tábory, jež v knize Souostroví Gulag popisuje Alexander Solženicyn.

Britský výtvarník Duncan Higgins (1963) od roku 1990 žije a tvoří v Sheffieldu. Od roku 1986 se účastnil několika samostatných a společných výstav doma i v zahraničí. Od roku 1989 působí jako pedagog na vysoké škole Umění a designu v Nottinghamu.

Výstava je součástí doprovodného programu festivalu Jeden svět.

Místo konání:

Rytířská 31
110 00 Praha 1
Česká republika

Datum:

18.2.2010 18:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala