Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

6.12.2011 9:00 - 20:00

JUNG PRAG UND DIE FRÜHLINGSGENERATION / LITERÁRNÍ SYMPOZIUM

Zveme vás na vědecké sympozium s názvem JUNG PRAG UND DIE FRÜHLINGSGENERATION. V němčině bez tlumočení.

Mezinárodní vědecké symposium připravil Pražský literární dům autorů německého jazyka ve spolupráci s Ústavem germánských studií Karlovy univerzity v den, na který připadá Hadwigerovo narození. Středem pozornosti budou autoři v literárněvědném diskursu dosud spíše opomíjení, vedle Hadwigera např. již zmínění Paul Leppin, Oskar Wiener, Camill Hoffmann a Ottokar Winicky. Podrobný program naleznete ZDE.

V úterý 4. 10. 2011 uplynulo sto let od úmrtí spisovatele Victora Hadwigera (6. 12. 1878 v Praze – 4. 10. 1911 v Berlíně), představitele raného expresionismu. Byl příslušníkem autorské generace, která na počátku 20. století usilovala o revoluci v literárním provozu Prahy a chtěla se prosadit vůči dominantnímu, autoritářskému spolku spisovatelů a umělců Concordia. Již v roce 1898 se tak pod názvem Jung Prag (Mladá Praha) utvořilo opoziční seskupení, jehož členy byli mj. Oskar Wiener, Paul Leppin, Camill Hoffmann a Ottokar Winicky. Také starší Gustav Meyrink udržoval čilé styky s touto skupinou, jež se hlásila k lyrickému dílu Rainera Marii Rilka. Na základě letáků nazvaných Frühling (Jaro), jež od roku 1900 vydával Paul Leppin, se pro toto literární seskupení vžilo označení Frühlingsgeneration (Jarní generace).

Pražský literární dům autorů německého jazyka je česká nevládní nezisková organizace založená v roce 2004 z podnětu poslední pražské německy píšící spisovatelky Lenky Reinerové, velvyslance v. v. Františka Černého a předsedy Společnosti Franze Kafky Kurta Krolopa. Pražský literární dům připomíná tradici německy psané literatury z Čech, Moravy a Slezska. Prostřednictvím mezinárodních tvůrčích pobytových stipendií podporuje kulturní výměnu v oblasti literatury a prezentuje Prahu jako důležité místo setkávání, zdroj inspirace a intelektuální výměny.

Místo konání:

Rytířská 31
110 00 Praha 1
Česká republika

Datum:

6.12.2011 9:00 - 20:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala