Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

17.1.2012 18:30

JUNIOR BRASS / CENTRUM PLNÉ ŽESŤŮ

Druhý večer z nového hudebního cyklu JUNIOR BRASS, který jsme pro vás připravili s Asociací trumpetistů České republiky.

Vystoupí žáci ZUŠ Adolfa Voborského pod vedením pedagogů Marka Hubera, Lubomíra Jurníčka, Terezy Radové a Josefa Ježe. Pořad uvádí Marek Huber.

Program: Henry Purcell, Thomas Morley, John Williams, George Gershwin

ZUŠ Adolfa Voborského patří k největším hudebním školám v Praze. Zaměřuje se na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně- dramatických oborů. Vedle pravidelných interních koncertů škola pořádá také koncerty slavnostní a tématické. Tradicí jsou na této škole také koncerty zaměřené na populární hudbu.  

Projekt má formu cyklu koncertů, které proběhnou vždy v měsíčním intervalu. Je určen odborné veřejnosti, obyvatelům našeho hlavního města i zahraničním návštěvníkům Prahy. 

Ilustrační foto: Salvatore Vuono 

Asociace trumpetistů České republiky, o.s. vznikla v roce 2011, jako organizace hudebníků, jejichž život je jakkoliv spojen s tímto královským nástrojem. Klade si za cíl přispívat k odbornému vzdělávání, výměně zkušeností a informovanosti o novinkách z oboru. Je připravena spolupracovat na společných projektech a přispívat tak k rozvoji oboru, jeho prestiže a k popularizaci trubky napříč hudebními žánry.

Jedním z hlavních cílů Asociace trumpetistů České republiky zakotvených ve stanovách je podpora odborného vzdělávání a propagace mladých hudebníků. Proto ve spolupráci s Českým centrem Praha přichází s projektem JUNIOR BRASS. Jedná se o prezentaci úspěšných studentských a žákovských žesťových souborů ZUŠ, konzervatoří a hudebních fakult z celé ČR v našem hlavním městě.

Místo konání:

Rytířská 31
110 00 Praha 1
Česká republika

Datum:

17.1.2012 18:30

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala