Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

8.11.2011 18:30

JUNIOR BRASS / JAK SE KDY V ČECHÁCH TROUBILO

Asociace trumpetistů České republiky, o.s. a České centrum Praha vás zvou na I. koncert nového cyklu JUNIOR BRASS s názvem JAK SE KDY V ČECHÁCH TROUBILO.

Vystoupí posluchači a pedagogové žesťového oddělení Konzervatoře Jana Deyla v Praze. Průvodní slovo přednese Josef Zámečník. Program: P. J. Vejvanovský, G. Gastoldi, J. S. Bach, A. V. Michna, J. I. Linek, M. Kubička

Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené v Praze je určena přednostně pro studium zrakově postižených. Osudy absolventů školy, učitelů hudby, hudebníků i ladičů klavíru ukazují, že hudba je nevidomému i slabozrakému člověku beze zbytku přístupná a dává mu možnost životního naplnění a důstojné profese.

Asociace trumpetistů České republiky, o.s. vznikla v roce 2011, jako organizace hudebníků, jejichž život je jakkoliv spojen s tímto královským nástrojem. Klade si za cíl přispívat k odbornému vzdělávání, výměně zkušeností a informovanosti o novinkách z oboru. Je připravena spolupracovat na společných projektech a přispívat tak k rozvoji oboru, jeho prestiže a k popularizaci trubky napříč hudebními žánry.

Jedním z hlavních cílů Asociace trumpetistů České republiky zakotvených ve stanovách je podpora odborného vzdělávání a propagace mladých hudebníků. Proto ve spolupráci s Českým centrem Praha přichází s projektem JUNIOR BRASS. Jedná se o prezentaci úspěšných studentských a žákovských žesťových souborů ZUŠ, konzervatoří a hudebních fakult z celé ČR v našem hlavním městě.

Projekt má formu cyklu koncertů, které proběhnou vždy v měsíčním intervalu. Je určen odborné veřejnosti, obyvatelům našeho hlavního města i zahraničním návštěvníkům Prahy.

Místo konání:

Rytířská 31
110 00 Praha 1
Česká republika

Datum:

8.11.2011 18:30

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala