Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

20.4.2016 - 30.4.2016

CÍSAŘ NA ČTYŘECH TRŮNECH: Životní pouť Karla IV. ve 14 zastaveních

Rok 2016 se ponese v duchu Karla IV., od jehož narození uplyne 14. května 700 let. Kulturní, akademické a vědecké instituce připravují široké spektrum aktivit od tematických výstav a programů vztahujících se k osobnosti císaře.

Panelová výstava v Českém centru Praha bude otevřená od 20. do 30. 4. 2016.

Rozsáhlý soubor aktivit konaných pod hlavičkou různých institucí, zastřešuje společné logo oslav, které na tiskové konferenci konané 30. 11. 2015 osobně představil Jiří Fajt, generální ředitel Národní galerie v Praze. Česká centra jsou partnery události. Podílí se na prezentaci panelové části výstavy.

Výstava v Českém centru Praha má celkem 14 textových panelů (s odkazem na čtrnáct zastavení Křížové cesty) a jeden úvodní panel s motivem císaře Karla IV. ukládajícího svatý ostatek do relikviáře na císařském hradě Karlštejně.


JUBILEJNÍ ROK 700 LET OD NAROZENÍ KARLA IV. 1316-2016  |  PANELOVÁ EXPOZICE

Císař Karel se jako hluboce věřící člověk hlásil k židovsko-antické tradici evropské civilizace. A stejně tak má putovní výstava vyjádřit vztah současné České republiky k významu Karla IV. jako vladaře evropského formátu. Historický vztah českých zemí jako nedílné součásti evropské politiky je protkán základními prvky evropské kultury, která je bezesporu postavena na hodnotách, jež vyznával Karel IV. ‒ na křesťanství a humanismu.

Výstava představuje Karla IV. nejen jako cílevědomého politika, ale i jako obyčejného člověka, který má běžné starosti dnešních lidí (bojí se o osud svých dětí – snaží se jim zajistit budoucnost, trpí nemocemi, užívá si života atp.) A jako každý člověk má také dané povahové rysy, které mu někdy pomohou životní situaci vyřešit, někdy mu ji naopak zkomplikují. Každopádně Karel IV. je historická osobnost, která vidí svět kolem sebe v širším kontextu a svou víru a vzdělání využívá k naplnění vlastních státně-dynastických koncepcí.

---
Informace o panelové výstavě:
Koncepce: Jiří Fajt
Texty: Milan Rudik, Jan Royt a Jiří Fajt
Koordinace a realizace: Milan Rudik


Nezávisle na výstavě Česká centra v zahraničí připravila rozsáhlý atraktivní doprovodný program sestávající z besed, přednášek s odborníky nebo kulatých stolů. S logem oslav mimořádně významného historického výročí se díky Českým centrům budou setkávat návštěvníci v celém světě. 

„Výročí narození Karla IV., význačné postavy českých a evropských dějin, je zařazené mezi světová výročí UNESCO“, sdělil Zdeněk Lyčka, pověřený řízením Českých center. „Prostřednictvím rozmanitého programu v zahraničních českých centrech přiblížíme dopad Karlova působení na současnou českou a evropskou společnost, dalšími tématy, kterým se hodláme věnovat jsou například umění a vzdělanost.“ Součástí programu budou podle Zdeňka Lyčky nejen aktivity pro širokou veřejnost, ale připravuje se také odborný program zaměřený na zahraniční politiku Karla IV. Unikátní prezentace jednoho z nejvýznamnějších českých panovníků patří k hlavní programové ose Českých center pro rok 2016.Podrobný program českých center v zahraničí sledujte zde.

Místo konání:

Rytířská 31
110 00 Praha 1
Česká republika

Datum:

Od: 20.4.2016
Do: 30.4.2016

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala