Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

16.4.2015 18:00 - 20:00

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA K VÝSTAVĚ PERUTĚ

Fotografie L.Sitenského si můžete prohlédnout s osobním komentářem jeho vnučky Adély Kándlové společně s přednáškou historika Tomáše Jakla.

Tomáš Jakl Vás seznámí se souvislostmi konce 2. světové války a okolnostmi náletu na Prahu v únoru1945.

 

Mgr. Tomáš Jakl

Vědecký pracovník Historicko-dokumentačního odboru VHÚ. Narozen 1972, vystudoval archivnictví na Filosofické fakultě UK v Praze. V letech 1998–2002 pracoval v Archivu Hlavního města Prahy a v letech 1999–2002 současně na částečný úvazek v oddělení pro dějiny okupace a druhé světové války Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Od roku 2002 pracuje ve Vojenském historickém ústavu jako vědecký pracovník. Je členem redakční rady časopisu Historie a vojenství a vědecké redakce spolku pro nekomerční vydávání odborné literatury Scriptorium. Působí ve Společné česko-ruské mezivládní komisi pro péči o válečné hroby, dále ve Společné česko-slovenské mezivládní komisi pro péči o válečné hroby, Mezirezortní koordinační komisi pro válečné hroby při MO ČR, Rozkladové komisi MO ČR, Komisi vojenských tradic a symboliky VHÚ Praha a několika dalších odborných komisích.

Předmětem jeho odborného zájmu jsou především dějiny dvacátého století, české a československé vojenské dějiny, dějiny správy a využití fotografie jako historického pramene. Ve své publikační činnosti se zaměřuje na české a československé vojenské dějiny v období 1914-1945. Je též kurátorem výstav a redigoval několik knih, sborníků a časopisů.

Místo konání:

Rytířská 31
110 00 Praha 1
Česká republika

Datum:

16.4.2015 18:00 - 20:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala