Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

4.11.2011 17:00

UMĚNÍ KOMIKSU, KOMIKSOVOST V UMĚNÍ / KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

Komentovaná prohlídka a debata s kurátorkou výstavy Evou Janáčovou.

České centrum Praha představuje v rámci festivalu KomiksFest! pestrou přehlídku současného českého komiksu a výtvarného umění, které s prvky a postupy komiksu pracuje. Výstavu s názvem UMĚNÍ KOMIKSU, KOMIKSOVOST V UMĚNÍ připravili kurátoři Eva Janáčová a Radim Kopáč. Součástí expozice je interaktivní prostor ZLOČIN V PŘÍSTAVU vytvořený přímo pro prostor galerie Českého centra Praha autorskou dvojicí Lukášková – Jerie.

Pestrá přehlídka současného českého komiksu a výtvarného umění, které s prvky a postupy komiksu pracuje, představuje deset autorů (autorských dvojic), byla premiérována na podzim 2009 v Českém centru ve Varšavě a od té doby oběhla dalších šest destinací po celém světě; v Českém centru Praha má tento výstavní projekt svoji derniéru.

Výstava UMĚNÍ KOMIKSU, KOMIKSOVOST V UMĚNÍ sleduje komiks a výtvarné umění v těch bodech, kde spolu souvisejí, ovlivňují se a prolínají. Přitom se snaží předvést výrazovou šíři – od Martina Velíška a Michala Machata přes Josefa Bolfa, Karla Jerieho, Adolfa Lachmana nebo Petra Nikla po výše jmenované autory. Cílem výstavy není komplexnost, ale o ukázka možností jedinečného média.

Eva Janáčová vystudovala dějiny umění a religionistiku, vedle odborné uměleckohistorické činnosti se věnuje kurátorství, psaní výtvarných recenzí a lektorské práci. Publikuje v novinách (Literární noviny) i v odborném tisku (Religio, Nový Orient aj.). Specializuje se na dějiny židovské a izraelské výtvarné kultury. Je řešitelkou několika výzkumných grantů, profesně spolupracuje především s FF UK a FAMU. Naposledy kurátorsky připravila výstavy Lola Beer Ebner – první dáma izraelské módy (Olomouc, 2010), Původ, místo, krajina. Pojetí prostoru v dílech česko-izraelských fotografů (Praha, 2011), Tomáš Ungár – Ve slovech se žije (Olomouc, 2011). Pro Česká centra přichystala putovní výstavní projekt Zrcadlení – současný český autoportrét. Poslední tři léta žije mezi Prahou a Jeruzalémem.

Výstava je součástí festivalu KomiksFest!. 

VSTUP ZDARMA

Místo konání:

Rytířská 31
110 00 Praha 1
Česká republika

Datum:

4.11.2011 17:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala