Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

29.9.2010 18:00

LJUBA FUCHS A JEJÍ HOSTÉ / ČESKÁ REPUBLIKA NA EXPO NEJEN V ROCE 2010

Ljuba Fuchs povede debatu s teoretikem architektury Zdeňkem Lukešem a tvůrcem vizuálu české prezentace Alešem Najbrtem o letošním EXPO i o historii světových výstav.

Debatní setkání je součástí doprovodného programu k výstavě ČESKÁ REPUBLIKA NA EXPO 2010, která představuje českou účast na Světové výstavě EXPO 2010 Šanghaj.

Výstava ČESKÁ REPUBLIKA NA EXPO 2010 se skládá z několika částí. V prvním patře Českého centra Praha bude možné zhlédnout profesionální fotografie agentury Herberta Slavíka WWA Photo, které zachycují návštěvníky českého pavilonu v Šanghaji a jejich emoce při prohlídce jednotlivých exponátů. Další součástí výstavy bude filmová projekce simulující průlet prostorem pavilonu České republiky. Promítán bude také dokument o Českém národním dni na EXPO 2010, který proběhl 17. května a vystoupilo na něm přibližně 150 českých umělců. Výstava je doplněná o obrazy současné čínské umělkyně Xia Jing.

Zdeněk Lukeš je český architekt, historik architektury, odborný publicista a vysokoškolský pedagog. Jedná se o autora či spoluautora mnoha článků a knih, přednášek, kritických prací i učebních textů. Je absolvent Fakulty architektury ČVUT. Po promoci v roce 1980 a prezenční vojenské službě nastoupil do Národního technického muzea, kde až do roku 1990 pracoval v archivu architektury. Zde se specializoval především na architekturu 20. století. Po Sametové revoluci krátce pracoval v Koordinačním centru Občanského fóra v Laterně magice. V roce 1990 nastoupil na Pražský hrad, kde byl členem kulturní sekce, pak památkového odboru. (Zdroj Wikipedia)

Aleš Najbrt je český výtvarník, designér a zpěvák.V letech 1982 až 1988 studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Se svými spolupracovníky společně upravuje knihy, ročenky, plakáty, časopisy, obaly, vymýšlí loga, značky nebo informační systémy. Dává tvář časopisu Reflexu a připravuje také výtvarnou podobu Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Přednáší a vystavuje doma i v zahraničí. V současnosti má uznávané studio a svou tvorbou ovlivňuje tvář českého grafického designu. Mezi nejvýznamnější práce studia Najbrt patří loga měst Prahy a Ostravy a firemní styl společností České dráhy a ČD Cargo. Od roku 1984 byl členem Baletní jednotky Křeč a od roku 1987 je členem divadla Sklep. Vystupuje s hudební skupinou M.T.O. Universal a je jedním z dvojce Thomas & Ruhller. (Zdroj Wikipedia)

Místo konání:

Rytířská 31
110 00 Praha 1
Česká republika

Datum:

29.9.2010 18:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala