Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

8.2.2013 - 8.3.2013

ARTISTS - MESSENGERS OF PEACE

Výstava uměleckých děl ze sbírky "Art for Peace" Eliho Fischera tematizuje touhu po míru a hodnotu usmíření.

Když v roce 1979 uzavřel Egypt s Izraelem mírovou dohodu, přes sto umělců z obou států bylo vyzváno, aby na tuto přelomovou událost reagovali skrze výtvarno. Vznikla tak kolekce dopisních obálek vydaných k této příležitosti a ilustrovaných či přetvořených výtvarníky. Sbírku s vizí jejího rozšiřování a zviditelnění koupil Dr. Eli Fischer a jeho žena Dvora. Soubor dopisnic se rozšířil zejména po podpisu jordánsko-izraelské mírové smlouvy v roce 1994, na kterou reagovali umělci z Izraele a z Jordánska, ale i při dalších příležitostech. Dnes obsahuje kolekce Art For Peace různé umělecké formy včetně obrazů, soch a fotografií, dopisnice však zůstávají jejím jádrem a téma míru jejím úběžníkem.

Díla komunikují témata lidské sounáležitosti, představy a sny o míru, důsledky války a násilí i kontrast mezi destrukcí a smírem a mezi beznadějí a prosperitou. Fischerovi usilují o to, aby sbírka cestovala po světě a svým jedinečným jazykem šířila zprávu o hodnotě usmíření. 

Doron Polak, produkční výstavy, k tomu říká: „Shromažďování uměleckých děl, která reflektují nejistotu mírového procesu i bolesti minulosti, je obzvláště důležité, zachycuje totiž velmi dobře zásadní linii dějin Blízkého východu. Pouze řádný a spravedlivý vzdělávací program, ve kterém svou roli hraje i kultura a umění, může přinést lepší porozumění a živit vzájemnou toleranci.“

Izraelští, egyptští i jordánští umělci uchopili téma mnoha různými způsoby. Obyčejná dopisnice se pod jejich rukama mění v báseň, obraz, koláž či objekt. „Vystavení umělecká díla nechtějí přesvědčovat či protestovat, jsou spíše vyjádřením osobního závazku,“ říká kurátorka sbírky Batia Donner. „Nesmíme zapomínat, že součástí zadání byla srozumitelnost díla v daném kontextu. Předchozí tvorba účastnících se umělců se však z většiny nevyznačovala současnou tematikou nebo politickou a sociální ikonografií. Váha okamžiku měnícího jejich svět je však přiměla reagovat.“

 

Místo konání:

Rytířská 31
110 00 Praha 1
Česká republika

Datum:

Od: 8.2.2013
Do: 8.3.2013

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala