Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

8.5.2015 - 6.6.2015

MISTROVSKÁ DÍLA VLASTIMILA KOŠVANCE

České centrum Praha je jedno ze tří míst, kde se koná první pražská výstava protagonisty evropského malířství dvacátého století Vlastimila Košvance od jeho úmrtí v roce 1961.

Košvanec, považovaný za vytříbeného malíře a portrétistu, je vyhledáván zejména díky malířské technice a nezaměnitelnému stylu. Ve své době prosazoval určitý umělecký názor, zaváděl novou módu, inspiroval a sváděl půvabem, kterému podléhaly vyšší vrstvy a bohatá pražská společnost. Košvanec portrétoval členy aristokracie, podnikatele a intelektuály. Jeho obrazy nesou pečeť zjitřené doby, v níž žil, a zároveň nastavují jedinečné zrcadlo současné veřejnosti.

První pražskou výstavu autora od jeho úmrtí v roce 1961 připravujeme ve spolupráci s Italským kulturním institutem, Národním muzeem v Praze a italským Museem Martinengo ve Villagana, jež vlastní největší sbírku Košvancových děl. Jeho obrazy byly vystaveny v roce 2012 pod záštitou ČC Milan jako součást stálé expozice muzea v Paláci Medici Riccardi ve Florencii, které věnovalo figurativní malbě Hynaisova žáka a dnes téměř zapomenutého českého malíře pět sálů. Na podzim 2014 se výstava Košvancových děl konala v Českém centru v Miláně a poté za velkého úspěchu a obrovské návštěvnosti v pevnosti Priamar v Savoně.

Výstava v Praze bude obsahovat více než 20 děl se sbírek italského Musea Martinengo, která budou doplněna o obrazy ze sbírek Národního muzea v Praze.  

Díla budou vystavena na třech různých místech:

  • České centrum Praha, Rytířská 31, Praha 1
    8. 5. – 6. 6. 2015

---

Vlastimil Košvanec (Praga, 1887 – 1961) se svou malbou přihlásil na přelomu 18. a 19. století k francouzské tradici impresionismu a symbolismu. V následujících létech v jeho tvorbě převládl expresionismus vlastní středoevropské malbě. Jeho život je silně spjat s hlavním městem České republiky – Prahou. Vystudoval Akademii výtvarných umění pod vedením výborných malířů Vojtěcha Hynaise a Vlaha Bukovace. Jeho styl se vyvíjel i díky četným cestám po evropských zemích jako jsou Itálie, Francie, Holandsko, Rakousko, Německo, Jugoslávie, Černá Hora a další. Od roku 1929 byl členem uskupení Umělecká Beseda.  Poválečný vzestup komunistické strany znamenal pro Košvance obvinění z kolaborace, což mu následně vyneslo uvěznění a vyloučení ze Spolku výtvarných umělců. Všechny tyto životní zkušeností, včetně úmrtí jeho manželky, vyústilo v  hospitalizaci na psychiatrické klinice. Navzdory všem překážkám pokračoval v tvorbě až do své smrti v roce 1961. 

Podrobnější informace naleznete zde.

---

Partneři výstavy:


 

Místo konání:

Rytířská 31
110 00 Praha 1
Česká republika

Datum:

Od: 8.5.2015
Do: 6.6.2015

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala