Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

8.2.2011 17:00 - 20:00

NADACE ARTEVIDE A ČEČOVA METODA

Nadace ARTEVIDE představí v Českém centru Praha svou unikátní Čečovu metodu, která umožňuje nevidomým dětem tvořit vlastní umělecká díla.

Nadace Artevide byla založena 16. května 2007, za účelem všestranné podpory umělecké a sociální činnosti nevidomých dětí, mládeže a sociálně slabých. V návaznosti na filantropickou a charitativní tradici 19. a 20. století se jedná o moderní společnost 21. století. Přináší moderní postupy akademického malíře Sabahudina „Dina“ Čeča, který je také uměleckým a duchovním patronem Nadace Artevide. Formou různých unikátních tvůrčích metod, např. využitím protlačovací metody, umožňuje Nadace Artevide nevidomým dětem tvořit vlastní umělecká díla.

Čečova originální metoda využívá haptického působení na čisté bílé plátno, pod kterým se nachází vrstva černé magmatické barvy, jež se objeví až v okamžiku doteku. Právě tento moment je tím vznešeným a krásným uměním, které nemá ve světě následovníka ani pokračovatele. Umělec tuto protlačovací metodu obohatil o reliéf, díky kterému mohou nevidomí svá díla spatřit hapticky – tedy způsobem, který je jim hluboce vlastní. Díky Čečově protlačovací metodě, která má evropský patent a je ojedinělá nejen u nás, ale i ve světě, nám nevidomí mohou otevřít svůj skrytý svět plný emocí, přání a fantazie.

Velkým přínosem Čečovi metody je, že nevidomým lidem umožňuje haptický pohled na umělecká díla jiných nevidomých. Cílem Nadace Artevide je také objevit talentované nevidomé děti a tento talent v nich nadále rozvíjet. Z nevidomých dětí se pak bez ohledu na jejich handicap mohou stát uznávaní umělci. A právě v tom je Čečova metoda zcela unikátní. Nadace právě z tohoto důvodu otevřela první světovou galerii, kde jsou vystaveny práce nevidomých malířů. Více informací: www.artevide.cz

VSTUP ZDARMA!

Akce probíhá jako součást programu Českého centra Praha ARCHA POMOCI.

 ARCHA POMOCI

 

 

Místo konání:

Rytířská 31
110 00 Praha 1
Česká republika

Datum:

8.2.2011 17:00 - 20:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala