Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

20.10.2011 17:30

NOVODOBÉ NÁRODOVECTVÍ A REZIDUA NENÁVISTI MILITANTNÍHO NACIONALISMU

Zveme Vás na přednášku Spolku akademiků Židů, která se koná v rámci cyklu Výzvy židovské současnosti.

Během večera vystoupí doc. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D (Masarykova universita, Brno)a PhDr. Zdeněk Zbořil (Ústav mezinárodních vztahů, Praha) 

Ilustrační obrázek: Yehuda Bacon

doc. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D absolvoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity (obor politologie) a Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 1997 pracuje na Katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. V roce 2005 se stal vědeckým pracovníkem ISPO. Zaměřuje se na výzkum politického násilí a extremismu, především v České republice a v evropském transnacionálním kontextu. Je autorem knih Pravicový extremismus a radikalismus v České republice (2003), Terorismus v České republice (2005) a mnoha dalších publikací a textů.

PhDr. Zdeněk Zbořil vystudoval historii, indonesistiku a politologii na Filozofické fakultě UK. Je odborným asistentem Ústavu politologie FF UK. Pracoval na DAMU (katedra scénografie), kde byl od roku 1990 jejím proděkanem. V letech 93 – 95 působil jako profesor na Korejské univerzitě v Soulu, po návratu se stal zástupcem ředitele Ústavu politologie FF UK, v letech 98 – 99 pak jeho ředitelem. V letech 1999-2006 byl šéfredaktorem měsíčníku Mezinárodní politika. Přednáší dějiny mezinárodních vztahů a organizací, zabývá se problematikou politických systémů v Tichomoří, politickým extremismem, radikalismem a fundamentalismem. Externě přednáší na New York University in Prague, na Vyšší odborné škole publicistiky. Přednášel i na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů. V současné době je prorektorem privátní Vysoké školy politických a společenských věd v Kolíně. Je autorem politických komentářů v Hospodářských novinách, Prague Bussines Journal a Prague Post. Vedle odborné publikační činnosti komentuje českou politiku v ČT, v TV Nova, v českém tisku i v zahraničí. Přes deset let spolupracuje s policií ČR a soudy, pro které vypracovává textové rozbory, analýzy a znalecké posudky z oboru politické antropologie.

Spolek akademiků Židů ustavený v roce 2005 si vzal za své poslání navázat na předválečnou spolkovou činnost židovských akademiků v českých zemích, kterou reprezetovaly Spolek českých akademiků- židů (později Akademický spolek Kapper), Spolek židovských akademiků Theodor Herzl, Spolek Barissia, Čtenářská beseda židovských akademiků a řada dalších. SAŽ se věnuje především přednáškové a publikační činnosti. Vybírá si aktuální témata, která jsou důležitá pro židovskou pospolitost.


 

Místo konání:

Rytířská 31
110 00 Praha 1
Česká republika

Datum:

20.10.2011 17:30

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala