Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

13.5.2010 - 5.6.2010

ORBIS PICTUS ANEB....LEPORELOHRA

Nevšední výstava Orbis Pictus...aneb Leporelohra koncipovaná jako permanentní tvůrčí dílna. Autory projektu jsou výtvarník Petra Nikl a jeho kolega Ondřej Smeykal.

Nevšední výstava Leporelohra, která vznikla pod vedením Petra Nikla a Ondřeje Smeykala, je koncipovaná jako permanentní tvůrčí dílna. Hrát si, kreslit, muchlat, stříhat, protrhávat, trhat je dětem a dospělým nejen dovoleno, ale přímo doporučeno. Hlavním smyslem výstavy je zaznamenávání neustále rodícího se tvůrčího procesu. Návštěvníci jsou vtahováni do děje prostřednictvím různých forem a možností záznamu. VýstavaOrbis pictus aneb....Leporelohra doplní projekt Noc literatury.

 

Projekt Orbis pictus aneb.... je mezinárodní projekt putovních výstav a doprovodných akcí. Základem projektu, který měl svou premiéru v roce 2006 v Paříži, jsou interaktivní expozice Brána do světa tvořivé lidské fantazie, Labyrint světla, Leporelohra a PLAY inspirované dílem humanistického myslitele J. A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Výstavy jsou připravovány dle umělecké koncepce Petra Nikla ve spolupráci s českými a zahraničními umělci. Jejich scénář vychází ze zkušeností nabytých při interaktivních výstavách Hnízda her - Galerie Rudolfinum 2000 a Zahrada fantazie a hudby - česká expozice na EXPO 2005 v japonském Aichi.

Jednotlivé expozice se snaží rozvíjet imaginaci a fantazii prostřednictvím interaktivních nástrojových objektů. Jednotlivé instrumentální soubory se zaměřují zejména na fenomén hry - na kreativní poznávání světa i sebe sama skrze vlastní smysly. Hlavním tématem je vytvořit komunikační kanál jdoucí napříč národnostními příslušnostmi, sociálními vrstvami či náboženskými vyznáními. Projekt nejenom zrcadlí sílu tvořivé touhy po poznání, ale dokazuje, že fenomén hry dokáže fungovat jako univerzální komunikační prostředek bez ohledu na národnost, náboženství či věk, a tím zhmotňuje a rozvíjí nadčasové myšlenky J. A. Komenského.

Více na www.orbis-pictus.com

  


Místo konání:

Rytířská 31
110 00 Praha 1
Česká republika

Datum:

Od: 13.5.2010
Do: 5.6.2010

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala