Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

22.6.2011 18:30

SALON LJUBY FUCHS / PŘESAHY

České centrum Praha zve na zajímavý diskusní večer s významným shakespearologem Martinem Hilským, kurátorkou Lucií Loosovou a ředitelkou Českého centra Praha Jolanou Součkovou.

Všechny tři pojí láska i profesionální vztah k divadlu.

Prof. PhDr. Martin Hilský, CSc., MBE je profesor anglické literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a Filozofické fakultě Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, překladatel z angličtiny,... shakespearolog a manžel české překladatelky Kateřiny Hilské. K řadě knih napsal předmluvy nebo doslovy. V roce 2001 byl za zásluhy o šíření anglické literatury v Česku jmenován čestným členem Řádu britského impéria. Vedle práce na akademické půdě začal od roku 1973 překládat, psát lektorské posudky, předmluvy a doslovy knih pro nakladatelství Odeon. První překlad Williama Shakespeara učinil v roce 1983, jednalo se o Sen noci svatojánské. Jeho překlady byly uvedeny ve více než sto premiérách v českých divadlech. Národní divadlo v Praze uvedlo k roku 2010 osmnáct jeho překladů divadelních her. Každé dva roky je zván na konferenci do Stratford-upon-Avonu, kde se setkávají významní vědci z celého světa zabývající se dílem Shakespeara. (Zdroj Wikipedia)

Lucie Loosová je kurátorkou výstavy Přesahy. Vystudovala DAMU v Praze – obor scénografie. Spolupracuje s významnými režiséry a choreografy jako jsou např. Jiří Menzel, Michal Dočekal, Jiří Nekvasil, Petr Zuska, Oto Ševčík, Juraj Herz, Jan Kodet. Vytvářela scénu a kostýmy pro mnohá divadla v Praze, Bratislavě, Brně, Ostravě, Plzni, Pardubicích a dalších městech. Za svou uměleckou dráhu vytvořila více než 120 realizací. Její tvorba sahá i za hranice do SRN, Anglie, USA, Austrálie a Švédska. Její působení se neomezuje pouze na práci scénického a kostýmního výtvarníka, ale zahrnuje také pedagogickou činnost. Jako externí pedagog přednášela 3 roky na katedře scénografie pražské DAMU. Nyní působí na Univerzitě Jana Ámose Komenského v Praze. Jako hostující pedagog a výtvarník se účastní projektů v USA a Velké Británii.

Jolana Součková působí od srpna 2010 jako ředitelka Českého centra Praha. Je absolventka divadelní fakulty Akademie múzických umění, obor dramaturgie. Působila jako divadelní dramaturgyně v divadlech F.X.Šaldy v Liberci, J.K Tyla v Plzni, Městských divadlech pražských a poté 13 sezón v Divadle na Vinohradech. Dramaturgickou profesi neopustila ani po příchodu do Českých center v roce 2006. Začínala v oddělení komunikace, posléze se stala vedoucí programového oddělení, které pod jejím vedením připravovalo Burzu projektů. Desítky výstav a prezentací českých umělců pak v rámci poboček Českých center prezentovalo českou kulturu v zahraničí.

Ilustrační obrázek: Simona Rybáková, foto z katalogu výstavy Přesahy

Místo konání:

Rytířská 31
110 00 Praha 1
Česká republika

Datum:

22.6.2011 18:30

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala