Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

15.9.2015 15:00

SETKÁNÍ A DISKUSE S WOLFGANGEM HOFFMANNEM

Veřejné setkání a diskuse s Wolfgangem Hoffmannem (DE) na téma možností mezinárodních turné, koprodukcí a spolupráce se zahraničními agenty v oblasti nonverbálního divadla.

Wolfgang Hoffmann má více než 20leté zkušenosti jako performer a současně jako producent, čtyři roky působil jako umělecký ředitel Dublin Fringe festivalu a nyní vede berlínskou Auroru Novu. Jeho komplexní síť mezinárodních tvůrců, performerů a producentů, i jeho talent na rozpoznání výjimečných projektů učinil z původně oceňovaného divadelního prostoru Edinburského Fringe Festivalu celkem přirozeně progresivní produkční a "bookingovou" divadelní společnost. V současné době spolupracuje s českými soubory La Putyka a Spitfire Company. 

Debata s Wolfgangem Hoffmannem je úvodním setkáním v rámci připravovaného projektu NET PRO ART, který reaguje na aktuální problémy v oblasti managementu nezávislého nonverbálního divadla na české divadelní scéně. Projekt je zacílen na studenty i profesionály divadelního managementu, režiséry, choreografy, performery, tanečníky, producenty, zástupce kulturních institucí i neziskových organizací a další zájemce. Realizován bude skrze odborné semináře, přednášky, workshopy pro vybrané studenty a mladé manažery a skrze zahraniční stáže a stínování.Cílem projektu je vytvořit chybějící obousměrnou informační platformu pro odbornou i laickou veřejnost o aktuálních možnostech managementu nonverbálního divadla, tj. profesionálním zahraničním zastoupení, mezinárodních koprodukcích, networkingu a marketingu. Jako klíčovou vnímáme podporu výměny zkušeností a příkladů dobré praxe. 

Projekt se uskuteční za podpory Fondu Partnerství – Programu Švýcarsko-české spolupráce a ve spolupráci s Českými centry a dalšími přizvanými partnery. Výzva k účasti na celém vzdělávacím programu NET PRO ART zde.

Registrace na setkání s Wolfgangem Hoffmannem dne 15. 9. 2015 na emailové adrese production@profitart.cz do 14.9.2015. Více info na uvedeném emailu. Kapacita je omezena.

Organizátoři akce: www.profitart.cz l www.odysea.pro

Místo konání:

Rytířská 31
110 00 Praha 1
Česká republika

Datum:

15.9.2015 15:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala