Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

31.3.2010 18:00

SKLADATELSKÁ KUCHYNĚ III.

Hosty budou tentokrát Michaela Plachká a vítězové skladatelské soutěže Nuberg ’09. Ta si klade za cíl popularizovat současnou vážnou hudbu mladých skladatelů.

Jací jsou lidé, kteří se dnes věnují „podezřelé“ činnosti komponování hudby? Odkud se berou hudební nápady a jaké šance a prostředky má současná hudba, aby si našla své posluchače?

Na tyto a další otázky se snaží odpovědět série debat s hudebními skladateli mladé generace, které pro České centrum Praha ve spolupráci s orchestrem Berg připravila hudební publicistka Dita Kopáčová Hradecká.

Michaela Plachká (*1981) absolvovala svá studia skladby v roce 2008 na HAMU u prof. Juraje Filase. Za dobu studia získala několik cen ve skladatelských soutěžích doma i v zahraničí, stala se stipendistkou ČHF a získala cenu nadace Gideona Kleina. V roce 2009 jí bylo poskytnuto stipendium francouzské organizace SACEM na tříměsíční tvůrčí pobyt v Paříži. Zúčastnila se mezinárodních kurzů a konzultací s renomovanými skladateli  jako jsou Ph. Manoury, M. Smolka, M. Kopelent, L. Thoressen, H. Oehring, X. Chen, N. Osborne, K. Saariaho, Ch. Wolff, P. Niblock, B. Mantovani či E. Canat de Chizy. Studovala skladbu také na stáži u Germána Toro-Péreze na vídeňské Universität für Musik und Darstellende Kunst. Její hudba zazněla na nékolika mezinárodních festivalech. Některé její skladby jsou nahrány Českým rozhlasem. Od roku 2006 je členkou skladatelského sdružení Konvergence, které již sedm let pořádá vlastní koncertní řady věnované soudobým dílům zdejších a zahraničních autorů a spoluvytváří mezinárodní projekty.

Orchestr Berg je špičkové mladé těleso, které přináší svěží vítr na českou hudební scénu – uvádí divácky atraktivní a inovátorské projekty, které kladou důraz především na současnou hudbu a hudbu 20. století. Tu kombinuje například s divadlem, filmem, baletem, pantomimou, videoartem, výtvarným uměním, vystupuje často mimo tradiční sály. Prostřednictvím pravidelných objednávek nových děl u českých skladatelů především mladé generace pomáhá vytvářet nové hodnoty a investuje do budoucnosti hudby a umění. V současné době má na svém kontě již desítky světových premiér, ale také mnoho českých premiér vynikajících světových autorů. Ke koncertní činnosti orchestru patří vystoupení na mezinárodních festivalech a významných domácích pódiích. Orchestr Berg založil v roce 1995 dirigent Peter Vrábel, který je dodnes jeho uměleckým vedoucím. 

Více o orchestru naleznete ZDE.

 

 

 

Místo konání:

Rytířská 31
110 00 Praha 1
Česká republika

Datum:

31.3.2010 18:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala