Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

1.4.2015 - 16.5.2015

SVĚDECTVÍ TEREZÍNSKÝCH ZDÍ

Projekt fotografa Richarda Homoly se zaměřuje na zachycení stop, vzkazů a jiných nápisů rytých během válečných let vězni ghetta do terezínských zdí, jež se dochovaly do dnešní doby.

Richard fotografuje přes 160 let starou klasickou technikou. V době vynálezu skleněné fotografické desky se fotografovalo na tak velký negativ, jak měla být velká výsledná fotografie. Velký negativ sice s sebou nese nepohodlí v podobě rozměrů a hmotnosti potřebného vybavení, ale na druhou stranu odměňuje vysokou obrazovou kvalitou a schopností zachycení množství detailů, které často divákovi přítomnému na místě snímku uniknou. Fotografie tak umožňuje číst a dopodrobna studovat detaily scény, stejně jako její světelnou atmosféru, a dešifrovat v klidu různé, na první pohled skryté významy.

V povědomí nejširší veřejnosti je fotografie chápána především ve své zástupné a paměťové funkci – přináší svědectví z míst, kde divák nemohl být přítomen, a zachycuje okamžiky, které se nebudou opakovat. Přes možnosti manipulace, jež přináší digitální doba, je fotografie stále vnímána jako důkaz, že to, na co se díváme, skutečně existovalo. Richardovy fotografie odkazují k velké tradici české velkoformátové fotografie. Autor využívá škálu vizuální řeči vyvinuté takovými velikány jako Josef Sudek či Emila Medková. Přes vizuální podobu, jež využívá stylizovanou formu, hraje skutečnost před kamerou u Richarda zásadní roli. Ačkoli to tak na první pohled či při prohlížení jedné fotografie nevypadá, při procházení celků vzniklých v rámci jednotlivých projektů zjišťujeme, že se vlastně jedná o dokumentární fotografii v tom nejlepším slova smyslu.

Terezínský památník a město Terezín je připomínkou hrůzného období lidské nenávisti. Trvanlivost klasického média, vyzkoušená po více než jedno a půl století, přispívá k důraznému varování, které celý příběh Terezína vysílá do budoucnosti. Velkoformátové fotografie Richarda Homoly zachycují neobyčejné množství podrobností a převod do černobílé stupnice zdůrazňuje význam tvarů vyrytých do stěn věznice. Fotografie nejméně na dalších 160 let zachovají to, co se za pár let ve skutečném světě promění a co zub času před našima očima rozloží.

Z textu kurátora Petra Klimenta

Sám Richard Homola svou výstavu popisuje následovně: "Výstava Svědectví terezínských zdí zde v prostorách Českého centra Praha je další průběžnou prezentací stejnojmenného projektu, na němž s mými přáteli již druhým rokem pracujeme. Tento projekt si klade za cíl zachytit, nebo chcete-li zdokumentovat co možná nejkvalitněji a nejtrvanlivěji tyto poslední zbytky autentických stop, kterým se ‒ často jako zázrakem ‒ podařilo přežít na zdech Terezína do dnešní doby a jsou schopné někdy až svéráznou a cennou formou vyprávět o životě a atmosféře v terezínském ghettu. Nyní máme odhadem prozkoumánu přes polovinu prostor města, v nichž by se ještě podobné nálezy mohly vyskytovat, a množství nálezů by vydalo na čtyřnásobnou výstavu, než je tato, a to nepočítám terezínské kasematy, kde se podobné nálezy také vyskytují a rychle podléhají zkáze. Snad se nám podaří dostat všude, kam bychom chtěli, a včas. Vzniká tak rozsáhlý soubor fotografií, který bude při šetrném zacházení těmto vzácným stopám schopen ‒ vzhledem k použité klasické fotografické technologii ‒ prodloužit život o více než sto let. Bude s to nést toto svědectví lidského ponížení a beznaděje dál a být podkladem ‒ pokud o to bude někdo stát ‒ pro historické využití, výstavy a případně i soubornou publikaci, jíž bych si přál (doufejme jednou), která naše snažení završí. Jsem totiž přesvědčený, že Svědectví terezínských zdí není jen soubor jednotlivých obrázků, ale že ve své celistvosti přináší obrovské emotivní poselství."

 

Místo konání:

Rytířská 31
110 00 Praha 1
Česká republika

Datum:

Od: 1.4.2015
Do: 16.5.2015

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala