Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

14.9.2011 17:30

ČESKÉ KOŘENY VE ŠVÝCARSKU / FILM

Již druhý dokument z dílny Mezinárodního českého klubu a KAM Studia Kyjov se věnuje tématu české emigrace ve Švýcarsku, kam po roce 1968 odešlo na 15 000 Čechoslováků.

Film je zároveň i malou cestopisnou zkratkou této země pod Alpami. Jak zde žijící Češi zpětně hodnotí svoje tehdejší rozhodnutí k emigraci, jaký ve Švýcarsku prožili život a jak se chopili možností, které jim nabídla švýcarská demokracie? Osm rodinných medailonků bylo natočeno v létě 2010 v Curychu, Basileji, v Luzernu a jejich okolí, ale i v údolí Horního Rýna pod Alpami, na legendárním českém skautském táboře. Dokument provází mj. hudba Bohuslava Martinů, světově proslulého českého skladatele, který ve Švýcarsku strávil poslední léta svého života v exilu před fašismem i komunismem a také zde zemřel.

Připraveno ve spolupráci s organizacemi Český dialog a Mezinárodní český klub.    

Motto projektu:

Systém, který vládl v naší zemi před rokem 1989, bránil občanům svobodně uplatnit svoje talenty a schopnosti.Cyklus České kořeny ukazuje příběhy lidí, kteří odchodem z Československa tuto svobodu získali a dokázali ji využít.

České kořeny ve Švédsku, první díl dokumentární série, bude uveden dne 20. září v 15.50 na ČT2.  

Dokument je sondou do života osmi českých rodin či jednotlivců, žijících v různých částech  Švédska. Co jim tato země dala či vzala? Jak pohlížejí na svůj odchod z Československa a na svůj život na severu po čtyřiceti letech? Jak vidí ze svého zorného úhlu Švédsko a švédskou společnost oni i jejich děti zde narozené nebo již i čeští partneři jejich dětí, kteří sem přišli po roce 1989? Film nahlíží nejen do prostředí českých rodin, ale přibližuje i atmosféru švédských měst a venkova, kterou dokresluje originální švédská i česká hudba.

Třetí díl s názvam České kořeny ve Vídni

Třetí zemí a českou komunitou zde usazenou, které se bude věnovat naše série České kořeny, je Rakousko. Především hlavní město dřívější Rakousko-uherské monarchie Vídeň přilákalo za obživou již od 19. století statisíce Čechů (i Slováků). Nový díl představí kromě několika zajímavých osobností a rodin také fenomén české školy a českého divadla. Školský spolek Komenský a ochotnický divadelní soubor Vlastenecká omladina ve Vídni udržují kontakt s češtinou, vzděláním v českém jazyce a s českou kulturou nepřetržitě již přes 120 let. Natáčení se plánujeme dokončit v průběhu podzimních měsíců.

Více informací o dokumentech najdete na webových stránkách www.ceskekoreny.cz a www.cesky-dialog.net.

   

 

Místo konání:

Rytířská 31
110 00 Praha 1
Česká republika

Datum:

14.9.2011 17:30

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala