Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

28.4.2011 18:30

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA / SVĚTLA MĚSTA

Výstavou Viktora Karlíka Světla města nás provede kunsthistorička Pavla Pečinková. Foto: Ondřej Přibyl

Výstava Světla města navazuje na výstavu Les Lumières de la ville, která se v létě 2010 uskutečnila v Českém centru Paříž, představuje práce převážně z let 1990-2010 a doprovází ji stejnojmenná kniha s texty autora a esejí Pavly Pečinkové v grafické úpravě Luboše Drtiny (česko-anglicko-francouzské vydání v Edici Revolver Revue).  

Viktor Karlík - malíř, grafik, autor plastik a objektů považovaný za nejvýraznějšího výtvarného umělce tzv. druhé generace českého undergroundu. Spoluzakladatel a redaktor časopisu Revolver Revue. Těžištěm jeho práce je volná tvorba, jejíž značná část je spojena s pražskou čtvrtí Smíchov. Vystavuje doma i v zahraničí, jeho díla jsou zastoupena ve veřejných sbírkách (Národní galerie v Praze ad.) a v řadě soukromých sbírek v Čechách i v cizině.

Pavla Pečinková - kunsthistorička, kritička, vystudovala FF University Palackého v Olomouci (1970–1975) a FF UK (postgraduální studium, 1978–1980). Jako redaktorka pracovala v nakladatelství Mladá fronta (1975–1980) a v nakladatelství Odeon (1985–1990), v letech 1980–1985 působila v Národní galerii v Praze (interní aspirantura). 1991–1997 byla odbornou asistentkou na Pedagogické fakultě UK v Praze, od roku 1990 pracuje na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, katedra dějin umění a estetiky, jako odborná asistentka (1997–2003 vedoucí katedry, 2003–2006 studijní prorektorka). Je autorkou a spoluautorkou řady významných knižních publikací, např.: Contemporary Czech Painting (1993), Josef Čapek (1995), Josef Lada (1998), Jiří Sopko (2005), jako kurátorka připravila např. výstavy: Kurt Gebauer (1995), Zjevení, existence, pravda (1997), Josef Lada (1998), Jiří Sopko (2002). V roce 1993 obdržela Cenu Literárních novin za kritiku, 2003 medaili Společnosti bratří Čapků. Kritické texty publikovala v samizdatech, pravidelněji je začala zveřejňovat na začátku devadesátých let v časopisech Ateliér, Umění a řemesla, Literární noviny.

Místo konání:

Rytířská 31
110 00 Praha 1
Česká republika

Datum:

28.4.2011 18:30

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala