Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

6.10.2011 10:00 - 17:00

KREATIVNÍ HRY S UMĚNÍM / THINGS WILL NEVER BE THE SAME

Celodenní výtvarná dílna inspirovaná japonským designem a malbou, jak je představen na výstavě THINGS WILL NEVER BE THE SAME (Nic nebude jako dřív).

Výstava THINGS WILL NEVER BE THE SAME (Nic nebude jako dřív), kterou jsme připravili v rámci přehlídky Designblok, představí česko - japonský design, malbu a komiks umělců Yusuke Nakamury, Ayako Takagi a Jiřího Votruby. Kurátorem výstavy, která je součástí pražské přehlídky Designblok, je Martin Dostál. K vidění od 4. do 29. 10. 2011.

Kurátor výstavy Martin Dostál k výstavě říká: „Název výstavy THINGS WILL NEVER BE THE SAME s podtitulem Back and Around, odkazuje ke skutečnosti, kdy umělci pracují s různými historicky i geograficky zakotvenými vizuálními prostředky, mixují je a vytvářejí nová vrstevnatá díla, která odpovídají naší globalizované zkušenosti. Umění ostatně nikdy nebylo zcela uzavřenou entitou, podíváme-li se třeba na vzájemné ovlivňování asijských a evropských kultur v minulých staletích. Dalším zajímavým faktorem je prolínání a mixování vizuálních prostředků vysokého umění, spotřebního designu a architektury. Výstava tedy chce na příkladu tří umělců ukázat tyto tendence a demonstrovat tak jistou jednotnost současné vizuální kultury, přitom ovšem respektuje specifika, která vycházejí z daného prostředí.“

Výstava pracuje s různými vizuálními prostředky, od klasické formy obrazu v západním i východním chápání, přes prostorové objekty až po prostředky designu a architektury. Smyslem je zaujmout dnešního evropského i japonského diváka. Za českou stranu se zúčastní výstavy Jiří Votruba se sérií portrétů z cyklu Globální portrét (Global Portrait), pro výstavu vytvořil i díla s prvky designu a architektury.  Za japonskou stranu byli vybráni umělci Ayako Takagi a Yusuke Nakamura. Yusuke Nakamura pracuje ve svých věcech s poetikou tradičního japonského dřevořezu a východoasijského malířství, které posouvá do soudobé roviny jednak náměty a jednak pop-artovým přístupem. Ayako Takagi vytváří díla, která vycházejí z komiksu, a kombinuje je s figurami, animací a graffiti. Ráda pracuje s prostorovými objekty.

Vstupné na Kreativní hry s uměním je vždy zdarma. Příchod i odchod je pro všechny zájemce individuální, avšak pokud jde o školní skupiny, pak je důležitá včasná rezervace.

 

Partner Kreativních her s uměním je Galerie hlavního města Prahy (GHMP)

 

 

VÍCE INFORMACÍ:

Radka Labendz
České centrum Praha
T: 777 055 040
E: labendz@czech.cz
 
Mgr. Lucie Haškovcová
Galerie hlavního města Prahy
odborný pracovník pro lektorskou činnost GHMP
/výtvarný pedagog - ateliér GHMP/
E: lucie.haskovcova@ghmp.cz
M: 608 216 418

 

 

Místo konání:

Rytířská 31
110 00 Praha 1
Česká republika

Datum:

6.10.2011 10:00 - 17:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala