Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

28.11.2014 - 10.1.2015

TRANSFIGURING / ONE POINT OF VIEW ON THE MACEDONIAN CONTEMPORARY ART

Výstava současného umění Makedonie, která se koná u příležitosti 20. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Makedonií a ČR.

Výstava vznikla jako součást spolupráce s  NG ve Skopji, kde se v září 2014 konala reciproční výstava Jiřího Kovandy a Petry Jovanovské.

Slovo transfigurace může být definováno jako přeměna jedné věci v jinou, změna, metamorfóza, transmutace, modifikace, předefinování, přepracování, variace atd. Tyto promluvy i mnoho dalších jim velmi podobných jsou všudypřítomné v každodenní práci umělců jako sociálně uvědomělých jedinců a mohou být snadno podřízeny tvořivým průzkumům mnoha současných makedonských umělců bez ohledu na to, zda se jejich zkoumání dotýká osobního, sociálního nebo myšlenkového mapování platformy trans/figurace. 

V teorii umění se vždy objevovaly pokusy označit umění jako transformaci. Počínaje Danteho teorií chápání umění jako artefaktu, který naplňuje určitý význam spojený s uměleckým záměrem, jeho vizí světa, kdy je umění výsledkem umělecké interpretace „příčiny věcí“, tzn. transfigurovaného předmětu; přes Shustermana, který vidí transfiguraci jako otázku transformace vnímání, významu, užitečnosti a přístupu, přenášející realitu do veřejného oka. Zde bychom se měli zmínit také o odkazu na „opravdovou transfiguraci“ s křesťanským významem, což je proměna Ježíše Krista před apoštoly, která je metaforou pro „uměleckou, jemnou, zázračnou přeměnu předmětů a situací z našeho okolí do uměleckých děl.“ 

Příkladem transfigurace v umění je také rozhodnutí umělce nebo kritiků prohlásit něco za umělecké dílo, a to kvůli prostředku, konceptu, ontologické nebo epistemologické povaze díla.

V současném smyslu a v makedonském kontextu může být transfigurace v uměleckých dílech určena na několika úrovních: v první řadě je zakódována v samotném umělci, což způsobuje jeho osobní cítění nebo jeho pojetí vlastní sociální existence (osobní pocit, introverze); dále jako čistě estetická a vizuální transformace, tzn. formálně (změna je dána využitím čistě uměleckých prvků) a koncepčně pojatý odkaz (přeinterpretování, předefinování starých historických uměleckých příkladů); a jako pozorování a osobní pohled na sociální změnu, v níž hraje neuvěřitelně velkou roli sociální prvek (dominance sociálních sítí jako prostředku komunikace). Mezi tyto parametry se řadí také aspekty osobní transfigurace, rozpoznatelné přechodnosti (pocit, že umělec někam patří), estetické a čistě formální změny, sociální transformace, sexuální, zvukové, smyslové, ironické a jiné transfigurace.

Kurátorka: Ana Frangovska

Vystavující umělci: Jovan Shumkovski, Gjorgje Jovanovic, Irena Paskali, Velimir Zhernovski, Mirna Arsova, Marija Sotirovska, Igor Toshevski, Nada Prlja, Igor Sekovski, Antoni Maznevski, Boris Shemov, OPA, Iskra Dimitrova, Aleksandar Spasoski, Atanas Botev, Zhaneta Vangeli, Vana Uroshevic, Aleksandar Stankovski, Dijana Bogdanovska, Blagoja Manevski, Slavica Janeshlieva 

---

Partneři výstavy: Národní galerii ve Skopji, Velvyslanectvím ČR ve Skopji a Velvyslanectví Makedonie v ČR

Foto: Marija Sotirovska, "Colored Persistence", 250 x 50, kolorované sklo

Místo konání:

Rytířská 31
110 00 Praha 1
Česká republika

Datum:

Od: 28.11.2014
Do: 10.1.2015

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala