Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

6.2.2014 10:00 - 23.3.2014

UMĚNÍ A STÍN

Kurátorská dvojice Edith Jeřábková a Dominik Lang připravili výstavu, která bude k vidění v prostorách Českého centra Praha a v Galerii NoD od února letošního roku.

Výstava představí umění studentů vídeňské a dvou pražských vysokých uměleckých škol. Rozsáhlý projekt vznikl ve spolupráci Českých center, Akademie výtvarných umění v Praze, Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a Akademie výtvarných umění ve Vídni.

Název UMĚNÍ A STÍN vyjadřuje zdánlivý rozpor mezi uchopitelným a neuchopitelným, čímž klade otázky na téma „co je umění?“ a „jak je vlastně umělecké dílo konstituováno svým stínem?“Přehlídka sestává ze dvou částí. První s názvem UMĚNÍ se v Českém centru Praha zaměřuje naprostorové formy. Naopak díla plovoucí po zdech jako STÍN jsou základem instalace v galerii NoD.

PŮSOBENÍ V KONTEXTU
Projekt představuje počátek spolupráce Českých center a renomovaných institucí: Akademie výtvarných umění v Praze, Akademie výtvarných umění ve Vídni a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Inspiraci k tomuto propojení přinesla esej Umění a jeho stín italského teoretika Maria Pernioly (*1941). Ambicí relativně rozsáhlého projektu je pokus o nalézání odpovědí na základní estetické otázky formou workshopů, seminářů, prezentací, výstav konaných v průběhu celého roku. Vedle toho se soustřeďuje také na rozvíjení vztahů s uměleckými institucemi, například s Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně nebo Střední uměleckoprůmyslovou školou Bechyně.  Spolu s prezentací tvorby českých a rakouských umělců konaných v prostorách Českého centra Praha i Galerie NoD probíhá paralelně výstava ve vídeňské Windows Gallery. Každá z přehlídek představí díla studentů trojice spolupracujících vysokých škol. Na období druhé poloviny roku je plánována další reciproční výstava v rakouské galerii Büro Weltausstellung.

ČESKÉ CENTRUM PRAHA, GALERIE NoD 
Výstava probíhající v Praze je rozdělena do dvou částí. V Českém centru Praha se zaměří na prostorové formy pod širokým označením „umění” a v NoDu se exponáty budou pohybovat na zdech jako „stíny”. Obě části jsou pro veřejnost otevřeny od 6. 2. 2014, termín jejich ukončení se však liší. Galerie NoD hostí přehlídku do 17. 3. 2014, galerie Českého centra Praha do 21. 3. 2014.
Paralelně s prezentací v České republice proběhne ve vídeňské Windows Gallery výstava s názvemSlunce svítí do zaprášeného kouta (7. 2. - 31. 3. 2014).

WINDOWS GALLERY, ČESKÉ CENTRUM VÍDEŇ 
Rakouská část projektu s názvem Slunce svítí do zaprášeného kouta osloví vídeňského návštěvníka a její organizátor, České centrum Vídeň naláká příznivce k výloze Windows Gallery. „Výloha“ zde reprezentuje prostor, u něhož člověk hledá něco, co by si mohl koupit, co jej potěší. A přitom spatřuje sebe sama. Projekt je výsledkem společné práce i úvah studentů UMPRUM Anny Ročňové a Jana Boháče.

POJETÍ STÍNU MARIA PERNIOLY
Co je umění mnozí tuší, co stín, zdánlivě vědí. Pro estetika Maria Perniolu představuje stín oblast, která existenci předmětu a umění potvrzuje a aktivuje. Umění bez stínu, stejně jako postavě bez stínu, se nedá věřit, chybí jim minulost a současnost zároveň. Perniolu nezajímá nasvícený artefakt, ale jeho pozadí, důvody jeho vzniku, souvislosti s jeho tématem a vystavením, okolnosti jeho existence, jeho komentáře, kritiky, historie. A přestože kurátoři výstavní exponát ani nasvícení nezavrhli, některé Perniolovy myšlenky se v práci studentů objevují. 

RŮZNÉ TVÁŘE MODERNITY
Výstava ve dvou částech "Umění" a "Stín" provádí návštěvníka různými formami modernity. Do popředí vystupuje různorodost v plném významu, ať už se jedná například o Athény, venkov, velká a malá gesta, pohledy na architektury, suvenýry do kapsy, motivy které se vryly do paměti, nalezená pojmenování, jejich rozkládání a přeskládání, z východu na západ a ze západu na východ. Koncepce výstavy počítá s otevřeností. Hlavními kurátory jsou Edith Jeřábková, Dominik Lang, kteří přizvali ke spolupráci Jiřího Příhodu, Pavla Humhala, Simone Bader, Heima Zobernigema, Rolanda Kollnitze a studenty pražské AVU, UMPRUM i vídeňské AdBK.  

DOPROVODNÝ PROGRAM -DISKUSE:  
5. 2. 2014 ve 13 hodin, České centrum Praha, Rytířská 31
 Umění a stín
Volná diskuze studentů o vlastní práci
a projektech, o výstavě a spolupráci v roce 2014.
Moderátoři: Simone Bader, Edith Jeřábková, Dominik Lang a Pavel Humhal.

Do volné diskuze se mohou zapojit všichni zájemci zaměřeni na oblast moderního a současného umění.

Vystavující umělci:

Studenti Akademie výtvarných umění v Praze, Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze,
Akademie výtvarných umění ve Vídni:

Jan Boháč, Dominik Gajarský, Elisabeth Greinecker, Filip Hauer, Anna Holtz, Stanislava Karbušická, Barbora Kleinhamplová, Martin Kolarov, David Krňanský, Kateřina Kučerová, Fabian Leitgeb, Petra Lelláková & Vladimíra Večeřová, Martin Lukáč, Kristýna Lutzová, Billie Meskens, Richard Nikl, Martin Nytra, Ondřej Reichel, Anna Ročňová, Rudolf Samohejl, Anna Shestakova, Iveta Schovancová, Stefania Strouza, Roman Štětina,Viktorie Valocká, Julia Wallisch, Martin Zvěřina. 

INFORMACE O VÝSTAVĚ:

Kurátoři: Edith Jeřábková, 
Dominik Lang

UMĚNÍ 
6. 2. – 21. 3. 2014
Místo konání: České centrum Praha, Rytířská 31, Praha 1
Slavnostní zahájení: 5. 2. 2014 
v 17 hodin v Českém centru Praha. 

Výstava je otevřena vždy ve všední den 
od 10 – 17 hodin.  
Vstup volný.

STÍN 
6. 2. – 7. 3. 2014
Místo konání:  Galerie NoD, 
Dlouhá 33, Praha 1 
Slavnostní zahájení: 5. 2. 2014 
v 19 hodin v Galerii NoD.
Výstava je otevřena denně 
od 10 – 01 hodin.

SLUNCE SVÍTÍ DO ZAPRÁŠENÉHO KOUTA 
Místo konání: Windows Gallery,
České centrum Vídeň, 
Herrengasse 17, Vídeň
7. 2. - 31. 3. 2014
Slavnostní zahájení: 6. 2. 2014 
v 18.30 hodin 
ve  Windows Gallery,
České centrum Vídeň. 

Místo konání:

Rytířská 31
110 00 Praha 1
Česká republika

Datum:

Od: 6.2.2014 10:00
Do: 23.3.2014

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala