Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

15.9.2014 - 4.10.2014

VÁLKA Z POHLEDU OBĚTÍ

Výstava fotografií Jeana Mohra u příležitosti 150. výročí založení Mezinárodního výboru Červeného kříže v roce 1963 a první Ženevské konference v roce 1864.

O fotografovi Jeanu Mohrovi se říká, že je pozorovatel. Přesný, realistický, umírněný, klidný a zároveň optimistický. Tyto vlastnosti mu dovolily vyvinout klasický, střízlivý a zdrženlivý styl. V době, kdy jsou humanitární reportáže často plné patosu, stojí zdrženlivost Jeana Mohra za zmínku.

Narodil se 13. září 1925 v Ženevě. Jeho rodiče, kteří striktně odmítli nacionální socialismus, emigrovali do Švýcarska, kde získali v roce 1939 občanství. Jean Mohr zde vyrostl a ukončil studia ekonomie. V letech 1949 - 1950 působil jako delegát ICRC na Blízkém východě a v roce 1951 začal studovat malířství na Académie Julian v Paříži. V té době už ho plně zlákala fotografie, první fotografické práce publikoval už v roce 1952. V letech 1956 - 1978 se jí věnoval intenzivně jako profesionál, dokumentoval světové dění z pověření mezinárodních organizací jako jsou ILO, ICRC, UNHCR, JDC nebo WHO. V roce 1967 vydal A Fortunate Man - první publikaci s textem Johna Bergera, se kterým spolupracuje dodnes. Rok 1978 přinesl Jeanu Mohrovi cenu na veletrhu Photokina v Kolíně nad Rýnem za výstavu Práce a volný čas cenu, udělovanou fotografovi, který se nejvíce zasloužil o lidská práva. O osm let později mu vyšla publikace s názvem After the Last Sky – Palestinian Lives, na které spolupracoval s významným autorem Edwardem Saidem, a hned v roce 1988 převzal Cenu za výtvarné umění města Ženevy, poprvé udělenou fotografovi. V roce 1992 mu Musée de l’Elysée v Lausanne uspořádalo první retrospektivní výstavu, další přišla v roce 2003. Jmenovala se Vedle sebe nebo tváří v tvář: 50 let fotografování Jeana Mohra v Izraeli a Palestině a byla k vidění v Jeruzalémě, Betlémě, Ramalláhu, Gaze, Ženevě, Kyjevě, Moskvě, Lucemburku a v Londýně. Fotografie Jeana Mohra byly během jeho kariéry vystaveny po celém světě na více než 80 výstavách.

Výstavu Válka z pohledu obětí připravilo Musée de l´Elysée v Lausanne ve spolupráci se Švýcarským ministerstvem zahraničních věcí a Velvyslanectvím Švýcarska v České republice.

 

Doprovodná akce

Pondělí 15. září 2014, 18:00
Panelová diskuse o lidských právech. Jejím mottem byl oblíbený citát Václava Havla ze Všeobecné deklarace lidských práv: “Všechny lidské bytosti se rodí se stejnými a nezcizitelnými právy a základními svobodami“.  Pozvání přijali Jiří Dienstbier, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, Nils Melzer ze švýcarského Geneve Centre for Security Policy a Marek Jukl, prezident Českého Červeného kříže.  Moderátorem byl publicista Jan Urban.

Na záznam celé debaty se můžete podívat zde

Pondělí 15. září 2014, 20:00
Koncert Eliany Burki & iAlpinisti.

Místo konání:

Rytířská 31
110 00 Praha 1
Česká republika

Datum:

Od: 15.9.2014
Do: 4.10.2014

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala