Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

11.4.2012 19:30

VEŘEJNÝ PROSTOR A 21. STOLETÍ / URBANACT / PŘEDNÁŠKA

Přednáška na téma Veřejný prostor a 21. století je součástí cyklu veřejných prezentací, které spolu se studentským workshopem a happeningem pořádá studentský projekt urbanACT.

Na přednášce vystoupí se svým příspěvkem Adam Gebrian (CZ), Irena Fialová (CZ) a Martin J. Barry (US).

Hlavním cílem iniciativz urbanACT je vzbudit aktivní zájem veřejnosti o město, ve kterém žije, a upozornit na nutnost mezioborové komunikace jak při vytváření nových veřejných prostor, tak při úpravě těch stávajících. Podívejte se na veřejný prostor z jiné perspektivy.  

urbanACT je projekt, který demonstruje ideu, že kvalita městského prostředí není o vynaložených finančních prostředcích, ale o přístupu lidí, kteří jsou jeho elementární součástí.

urbanACT vznikl společně s myšlenkou uspořádat v Praze mezinárodní festival reSITE o zlepšení městského prostředí.

Hlavním cílem urbanACTu je vzbudit aktivní zájem veřejnosti o město, ve kterém žijí, a zapojit ji do diskuze a do návrhu zlepšení veřejného prostoru.

urbanACT je série přednášek, workshop a happening. Projekt bude probíhat formou několikadenního workshopu, kterému bude předcházet série čtyř multioborových přednášek na společné téma “veřejný prostor”. Jedním ze základních cílů projektu je dosáhnutí mezioborové spolupráce, proto budou přednášky vedeny odborníky z různých profesí na stejné téma. 

Po sérii přednášek následuje workshop [květen 2012]. Několikadenní workshop je určen pro studenty různých oborů vysokých škol z ČR i ze zahraničí a zaměřuje se na možnosti zlepšení konkrétní lokality v Praze. Přihlášky na workshop budou spuštěny v průběhu března. V první části workshopu se budou účastníci soustředit na určené místo v Praze a budou navrhovat městskou intervenci, která by veřejný prostor měla zlepšit, oživit. V druhé část workshopu se bude fyzicky realizovat návrh z první části workshopu v řešené lokalitě.

Závěrem celého projektu bude uspořádán veřejný jednodenní happening v místě realizace návrhu. V rámci happeningu bude probíhat program pro veřejnost všech věkových kategorií. Součástí happeningu bude konfrontace urbánní intervence coby výsledku realizace workshopu s veřejným prostorem a zároveň prezentace celého projektu.

urbanACTACT for your city, ACT for Prague.

Více informací o projektu naleznete ZDE.

 

Místo konání:

Rytířská 31
110 00 Praha 1
Česká republika

Datum:

11.4.2012 19:30

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala