Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

6.4.2012 - 28.4.2012

MIMO ŠKOLY / ZA ŠKOLOU / SOUČASNÉ RUSKÉ UMĚNÍ

Zveme vás na výstavu současného ruského umění, která reflektuje tvorbu pěti umělců - Vladislava Jefimova, Kirilla Alexandrova, Vladimira Kuprjanova, Nikity Alexejeva a Viktora Alimpijeva.

Kurátorem výstavy je ředitel Státního centra současného umění v Rusku (GCSI) Leonid Bažanov, výkonným kurátorem jeho zástupce Vitalij Pacjukov. Výstava vznikla ve spolupráci s Českým centrem Moskva a Státním centrem současného umění v Rusku (GCSI). 

Ředitelka Českého centra v Moskvě Dana Brabcová k výstavě řekla: „Přehlídka MIMO ŠKOLY / ZA ŠKOLOU si klade za cíl zintenzivnit vzájemnou galerijní výměnu mezi Českou republikou a Ruskem, proto jsme si za partnera vybrali prestižní a zde v Rusku respektované Státní centrum současného umění.   Doufáme, že výstava bude mít úspěch a těšíme se, že v následujícím roce vystaví v moskevské galerii svá díla přední čeští výtvarníci.“

Výkonný kurátor Vitalij Pacjukov dodává: „Výstava je výsledkem snah ruských kurátorů představit českému publiku současné ruské umění a jejím cílem je navázat na sporadickou výměnu výstavních projektů mezi Prahou a Moskvou. Výstava představuje průřez různými tendencemi v umění současného Ruska, které se nedá zjednodušit jen na konceptuální školu nebo technologickou linii vývoje současného umění. Dílo nové generace umělců, kteří nejsou českému publiku dostatečně známi, zároveň do určité míry navazuje na dílo nezávislých moskevských umělců, které český výtvarný teoretik Jindřich Chalupecký spojil v neformálním pojmu 'škola Sretěnského bulváru’.“

Kirill AlexandrovKirill AlexandrovKirill AlexandrovKirill AlexandrovKirill Alexandrov

 

 

 

Díla Kirilla Alexandrova. Více fotografií k výstavě naleznete ZDE.

Výstavního projektu se účastní představitelé hlavních proudů moskevské umělecké scény, kteří vyjadřují vlastní hledisko v rámci určení uměleckého vyjádření, zachovávaje přitom čistotu stylu a osobní pozici. Grafické instalace Nikity Alexejeva v sobě obsahují jasně vyjádřené tradice moskevského konceptualizmu, spojujíce významové (textové) obrazy s vizuálními fenomény. „Texty“ Nikity Alexejeva, vystavěné v strategiích filozofie jazyka a aktuální znakové symboliky, která pramení v kultuře zen-budhismu, se organicky pojí s vizuálními úvahami umělce, a uskutečňují vzájemný dialogický komentář. Objekty Kirilla Alexandrova, umělce, který se stal v posledních letech pionýrem neo-konstruktivistické vlny, nabízejí paradoxní umělecké komunikace, které dokáží vyjadřovat reálie z post-fluxusového období organicky vztažené k pseudovědeckým formám, kdy jsou odhalovány bezprostřední vztahy „ústrojnosti“ uměleckého díla a jeho plastické struktury. Video-art Viktora Alimpijeva podává radikální a plnokrevné svědectví o nejnovějších ideách v ruské vizuální obraznosti. Známá kompozice „Slavíček“ (2004), která využívá tradice divadelní kultury, sleduje jeden z archetypálních stavů současné ruské společnosti, jeho usilování o demokratickou autonomii a zároveň jeho tradicionalizmus, archaizmus, jehož obsahem jsou virtuální klišé. Umění čtvrtého účastníka projektu Vladislava Jefimova je určeno multimediálními technologiemi, které v sobě obsahují úvahy o přirozenosti vědeckého poznání, o tradičních vztazích mezi osvětovými formami vědy a o reflektivnosti umění.  „Znějící“ a „létající“ objekty Vladislava Jefimova v sobě nesou hlubokou ironii, s přídechem romantických úvah o dětské vášni k vynalézání. Expozici završuje projekt jednoho z nejvýraznějších představitelů současného foto-umění: umělec Vladimir Kuprjanov proměnil tradiční fotografii ve stereoskopický objekt-instalaci, v mnohovrstevnatý vizuální svět, který v sobě uzavírá vyostřenost konfliktů současných sociálních procesů a mnohorozměrné vědomí obyčejného člověka.

Vitalij Pacjukov doplňuje: „Projekt MIMO ŠKOLY / ZA ŠKOLOU je neoddělitelně spjat s radikální kulturou 60. a 70. let, jeho obrazy organicky nastavují a rozvíjejí hledání ruské vizuální kultury, které jsou svázány s problémy současné „spektakulární společnosti“, počínaje obdobím perestrojky a konče krizí liberálně-demokratických procesů posledních desetiletí, které vygradovaly na počátku našeho tisíciletí. Projekt představuje všechny základní žánry a technologie současné ruské umělecké scény, jeho formy a obrazy jsou při vší své podmíněnosti ve svém svědectví a estetické reflexi uměleckého gesta otevřené a vizuálně přístupné.“              

Výstava vznikla za podpory společností Rosatom Overseas a Mir.1200. 

DUBNOVÝ PROGRAM:

10. 4. 2012, 18:30 / JUNIOR BRASS 
11. 4. 2012, 19:30 / VEŘEJNÝ PROSTOR A 21. STOLETÍ / URBANACT 

20. 4. 2012, 18:30 / DANA KYNDROVÁ / RUSOVÉ… JEJICH IKONY A TOUHY
24. 4. 2012, 18:00 / III. BIENÁLE 2012 KAFKA – BORGES 
26. 4. 2012, 18:30 / TOMÁŠ GLANC / NOVÉ SVĚTY NOVÝCH OBRAZŮ

 

 


 

 

 

 

Místo konání:

Rytířská 31
110 00 Praha 1
Česká republika

Datum:

Od: 6.4.2012
Do: 28.4.2012

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala