Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

9.9.2011 - 30.9.2011

YEHUDA BACON / NÁVRATY

První česká výstava významného izraelského malíře s československými kořeny Yehudy Bacona. Průřez jeho tvorby je doplněn o rozsáhlý faktografický materiál. VSTUP ZDARMA.

Významný izraelský malíř Yehuda (Jiří) Bacon se narodil v tradiční židovské rodině v Ostravě, v předválečném Československu v roce 1929. Po vzniku Protektorátu a aplikaci tzv. Norimberských rasových zákonů byl však již v roce 1942 nucen odjet s rodiči do Ghetta Terezín, odkud byl v prosinci 1943 deportován do Osvětimi. V Terezíně bydlel ve „slavném“ bloku L 417 pro chlapce mezi 13 až 16 roky, kde žili i jeho kamarádi Hanuš Hachenburg, Petr Ginz či Kurt Kotouč.  A právě tady, pod vedením slavných učitelů jako byli Otto Ungar, Bedřich Fritta, Leo Haas či Karel Fleischmann, ho nadchlo malířství a malířské vlohy objevil i sám v sobě.

Nadšení pro kresbu a malbu ho neopustilo ani po šokujících zkušenostech z Osvětimi a z pochodů smrti, které přežil. Když byl v roce 1945 jako naprostý sirotek osvobozen, přijal ho do nově zřízené ozdravovny pro děti postižené válkou ve Štiříně český humanista a laický kazatel Přemysl Pitter. Nadanému Yehudovi se dostalo pomoci také od spisovatele H. G. Adlera, který Yudu uvedl na Akademii výtvarného umění v Praze, kde se ho ujal slavný malíř Willy Nowak.

V roce 1946 se Yehuda spolu s dalšími židovskými sirotky dostal do péče sionistické organizace, která děti převezla do Palestiny. Yehudu tu velmi vstřícně  přijaly česko-německé kruhy rodáků, stal se chráněncem Maxe Broda, Hugo Bergmana, Martina Bubera i Gershoma Scholema. Na Brodovo doporučení se stal studentem Mordechaje Ardona na Akademii výtvarných umění Bezalel v Jeruzalémě. Následovaly studijní pobyty v Londýně, v Paříži a ve Florencii, poté v New Yorku, Skandinávii, Holandsku i v Německu, kde se Yuda formoval pod vedení Bernarda Redera.

  

 

 

 

Další obrazy Yehudy Bacona naleznete ZDE.

Kromě malířství, kde ho nejvíce oslovila kresba a následovně i technika litografie, působil Yehuda jako učitel umění nejprve na Škole Brandeis v Jeruzalémě a později i na slavné Akademii Bezalel v Jeruzalémě, kde se od roku 1959 stal řádným členem pedagogického sboru a dlouhá léta vedl katedru litografie.

Od 2. poloviny 50. let představil Yehuda Bacon své dílo v rámci samostatných i kolektivních výstav nejen v Izraeli, ale i v zahraničí. Jeho obrazy se staly součástí významných světových sbírek, především v Izraelském muzeu a v památníku Jad Vašem v Jeruzalémě, v Britském museu a ve Victoria and Albert Museum v Londýně či v The Magnes Collection of Jewish Art and Life v Berkeley a v  Knihovně Kongresu ve Washingtonu v USA. Od roku 2009 funguje v německém městě Würzburg nadace, která spravuje a archivuje podstatnou část díla Yehudy Bacona.

Při zpětném ohlédnutí na život Yehudy Bacona zjistíme velikost a sílu této osobnosti: nejen, že zažil „na vlastní kůži“ otřesné události šoa v letech 1941-1945 (Yehuda Bacon byl jedním z korunních svědků při procesu s Eichmannem v Jeruzalémě v roce 1961), ale byl zároveň silně poznamenán vlivem významných osobností kulturního světa Mitteleuropy, jenž prošel zenitem v Ghettu Terezín a dozníval ještě v rané izraelské společnosti 40. a 50. let: s výtvarnými umělci jako Otto Ungar, Bedřich Fritta, Leo Haas či Karel Fleischmann v Terezíně, s osobnostmi jako Přemysl Pitter, H. G. Adler či Willy Nowak v poválečné Praze a s mysliteli Maxem Brodem, Hugo Bergmanem, Martinem Buberem i Gershomem Scholemem v Jeruzalémě.

Velkým přínosem výstavy v Praze bude seznámení české veřejnosti s těmito osobnostmi i vlivy, které působily na utváření umělecké osobnosti mladého Bacona nejen z hlediska výtvarného, ale i z hlediska etického a duchovního, tedy v oblastech, které v celém díle Yehudy Bacona hrají zásadní roli.

I když Yehuda Bacon celý svůj život zasvětil malířství a výtvarné práci, věnuje v posledních desetiletích svůj čas i budování německo-židovského přátelství a aktivní účasti na křesťansko-židovském dialogu. Tyto aktivity se odráží nejen v jeho životních postojích, ale zpětně i v jeho díle. 

DOPROVODNÝ PROGRAM

9. 9. 2011, 11:00 / SETKÁNÍ S YEHUDOU BACONEM
15. 9. 2011, 10:00 – 17:00 / VÝTVARNÁ DÍLNA KREATIVNÍ HRY S UMĚNÍM
22. 9. 2011, 16:00 / PROMÍTÁNÍ FILMU DŮM SE ZELENOU STŘECHOU
27. 9. 2011, 18:30 / HANA FREJKOVÁ: DIVNÝ KOŘENY
---
Koncepce výstavy a texty: Lena Arava Novotná
Kurátorka výstavy: Anna Pravdová
---

Výstava vznikla ve spolupráci s panem Jensem Oertelem, Kunstsammlung der Diözese Würzburg a Českým centrem Tel Aviv. Děkujeme Velvyslanectví Státu Izrael v Praze, Česko-německému fondu budoucnosti, Evropskému institutu odkazu šoa, hotelu U Zeleného hroznu a Českému vinařství Chrámce za jejich podporu.

Webovou stránku Yehudy Bacona naleznete ZDE.

 

 

Místo konání:

Rytířská 31
110 00 Praha 1
Česká republika

Datum:

Od: 9.9.2011
Do: 30.9.2011

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala